سیدعلی خمینی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران:

ایلنا: یادگار امام با اشاره به نحوه رفتار امام با در مواجهه با مصیبت شهادت آیت‌الله سیدمصطفی خمینی تاکید کرد: امام هیچ تزلزلی…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین