یک فعال صنفی کارگری:

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری می گوید اجرای موفق طرح کارورزی (کاج) تنها زمانی ممکن می‌شود که ضمانت‌های اجرایی آن به صورت شفاف و…

پربازدیدترین