مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار مطرح کرد؛

ایلنا: به عقیده مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید با آسیب شناسی فعالیت تشکل‌های…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین