یک فعال صنفی کارگری:

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری می‌گوید: خشک شدن ریشه بهره‌وری در شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی بیش از…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین