یک فعال صنفی کارگری مطرح کرد:

ایلنا: یک فعال صنفی کارگری می گوید مدعیان بالا بودن سهم مزد در هزینه های تولید خود را به خواب زده اند و متوجه نیستند که قاچاق…

برگزیده روابط کار
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین