رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری خوزستان:

ایلنا: رئیس مجمع صنفی نمایندگان کارگری استان خوزستان می‌گوید گوش کارگران از شعارهایی با مضمون محرومیت‌زادیی پر است و کارگران…

برگزیده روابط کار
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین