گزارشی از طرح کارورزی؛

ایلنا: بایستی در نظر داشت که معنای مدرن ِ آموزش در جهان امروز، مهارت آموزی و آمادگی برای ورود به عرصه کار و اجتماع است؛ اگر…

پربازدیدترین