استاندار خوزستان در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: استاندار خوزستان معتقد است؛ وضعیت محیط زیست خوزستان و چالش‌های مرتبط با آن ناشی از یک بی‌توجهی طولانی مدت در دولت…

برگزیده خوزستان
گفتگو و گزارش