در شهرکرد رخ داد؛

ایلنا: اول اردیبهشت یک پرستار جوان در شهرکرد دچار خونریزی مغزی شد.

برگزیده حوادث کار
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین