شب گذشته در سردشت اتفاق افتاد؛

ایلنا: شب گذشته سرمای شدید کولاک جان کولبر 17 ساله سردشتی را گرفت.

برگزیده حوادث کار
گفتگو و گزارش