یادداشتی از سید علی قائم مقامی:

ایلنا: موج بازداشت‌های ترکیه بدون تردید بروکسل و حتی کشورهای اروپایی را علیه حاکمیت عدالت و توسعه در آنکارا در خواهد آورد و…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
برگزیده بین الملل
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین