مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش به ایلنا خبر داد:

ایلنا: مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از اسکان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در مراکز اقامتی فرهنگیان خبر داد.

برگزیده اموزش
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین