معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم:

ایلنا: معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم گفت: در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۸۰ میلیارد تومان قرارداد دانش فنی داشته و صادرات محصول نیز کرده…

برگزیده اموزش
گفتگو و گزارش
پربازدیدترین