وزیر آموزش و پرورش در آیین بازگشایی مدارس:

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی 96_97 تاکید کرد: مدارس از جایگاه واقعی خود فاصله دارند و مدیریت نظام…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین