روز قدس روز فریاد انزجار علیه تروریسم جهانی؛

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: آن برداشتی که فکر کنند مساله همراه با خشونت و موارد مشابه است چنین چیزی مورد نظر مقام معظم…

پربازدیدترین