ایلنا: با انصراف مهدی فاتحی از میان کاندیداهای شهرداری اصفهان دو نفر به آخرین مرحله رأی‌گیری منتخبین شورای اسلامی شهر اصفهان…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>
پربازدیدترین