در آستانه انتخاب شهردار تبریز؛

ایلنا: فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تبریز برای تغییر در هیات رئیسه این شورا به توافق رسیدند.

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>