رحمانی‌فضلی مطرح کرد:

ایلنا: وزیر کشور گفت: استانداران باید سیاست اعتدال را در اجرای برنامه‌های خود پیش بگیرند و از هر گرایش سیاسی با مشی اعتدال…

<a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>