لیست سپید برنده شد؛

ایلنا: در پی برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی، اعضای هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تبریز مشخص شدند.