کد خبر: 1281262 A

مرکز آمار ایران گزارش داد:

نرخ تورم در ماه گذشته باز هم افزایش یافت

طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور در این بازه به ٤٢,١ درصد رسیده که نسبت به همین رقم در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم در ماه گذشته باز هم افزایش یافت

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم سالانه و نرخ تورم ماهانه با شتاب اندکی باز هم افزایش یافته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٤٠١ به ٢,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢.١ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ٢.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور در این بازه به ٤٢,١ درصد رسیده که نسبت به همین رقم در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤١,٥ درصد و ٤٥.٣ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠.٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/
تورم مرکز آمار ایران تورم ماهانه تورم 1401
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر