کد خبر: 745039 A

براساس اعلام مرکز آمار:

یشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ١٣٩٦) مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٢٤٢,٠ درصد افزایش، « سیب درختی زرد » با ١٤٠.٦ درصد افزایش، « گوشت گوسفند » با ١٣٥.٤ درصد افزایش، « گوشت گاویاگوساله» با ١٢٤.٤ درصد افزایش، و« موز » با ١٢٣.٦ درصد افزایش می باشد.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – اسفند ١٣٩٧ را منتشر کرد، بر اساس نتایج به دست آمده در اسفند ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «شکر» با ٣٨,٥ درصد افزایش، « قند» با ٢٥.٥ درصد افزایش ، « پیاز» با ٢٥.٤ درصد افزایش و « پرتغال محصول داخل» با ٢١.٦ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «تخم مرغ ماشینی » (٤.٠ درصد) و «موز » ( ١.٠ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌­اند .

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اسفند ١٣٩٦) مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٢٤٢,٠ درصد افزایش، « سیب درختی زرد » با ١٤٠.٦ درصد افزایش، « گوشت گوسفند »  با ١٣٥.٤ درصد افزایش، « گوشت گاو یا گوساله» با ١٢٤.٤ درصد افزایش، و« موز » با ١٢٣.٦ درصد افزایش  می‌باشد.

 

افزایش قیمت گوجه فرنگی گوشت موز مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر