کد خبر: 1122509 A

در واکنش به خبر ایلنا صورت گرفت؛

سازمان حفظ نباتات کشور در واکنش به خبر ایلنا درباره واردات بونجه در شرایط خشکسالی، توضیحاتی را ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه سال جاری، خبرگزاری ایلنا طی خبری با عنوان « آغاز واردات یونجه از روسیه» از واردات یونجه از  این کشور با ارز نیمایی در هفته جاری برای تامین علوفه دامی در خشکسالی خبر داد.

 در واکنش به این گزارش روابط عمومی سازمـان حفـظ نباتات توضیحاتی را به شرح ذیل را ارسال کرد.

مدیر عامل محترم خبرگزاری ایلنا

سلام علیکم؛

با عنایت به خبر درج شـده به نقل از جناب آقای دکتر اکبری رئیس محترم هیأت مدیره اتحادیه دامداران کشور در آن خبرگزاری محترم در تاریخ 31/5/1400 در خصوص واردات یونجه خشـک، خواهشـمند است به موجب ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه در راستای تنویر افکار عمومی اقدام فرمایید .

وظیفه خطیر سازمـان حفـظ نباتات به موجب قانون و در راسـتای حفظ موجودیت کشاورزی کشور و مصون نگهداشـتن آنها از ورود آفـات و بیمـاری‌ها و علف‌های هرز و به منظور جلوگیری از به خطر افتادن امنیت غـذایی، اعمال ضوابط قرنطینه ای  است کما اینکه این موضع یک اصل پذیرفته شده جهانی وخدشه ناپذیر است.

متأسـفانه جناب آقای اکبری بدون بررسـی و بر اساس اطلاعات نادرست اشاره داشـته‌انـد که سازمان حفظ نباتات اقدامی نکرده است و به نوعی ایشان انصاف را رعایت نکرده‌اند در صورتی که انتظار می رفت حداقل آخرین اقدامات را از سازمان حفظ نباتات کشور استعلام سپس اظهار نظر می نمودند .

جهت مزید استحضار، نظر به اینکه در صورت خشک کردن یونجه به صورت معمول ( در فضای باز مزرعه و بدون انجام فرآوری ) و انجام واردات آن، آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای و خطرناک متعددی از جمله پژمردگی باکتریایی یونجه، باکتری‌های مولد گال، نماتد برگی، نماتد سوزنی، نماتدهای مولد گره ریشه، نماتد خنجری، کرم سـرخ پنبه، کرم برگخوار اسـپودوپترا، سن قهوه‌ای، شـب پره، کرم ریشه، سوسک برگی، و مگس اروپایی قابلیت انتقال با آن را دارد، لـذا به منظور جلوگیری از ورود این عوامل قرنطینه ای و خطرناک به کشور و با هـدف کاهش ریسک و نیز تسـهیل در رونـد واردات، سازمان حفظ نباتات اسـتفاده ازتیمار حرارتی توده یونجه خشک در دما و زمان مشخصـی را الزامی اعلام کرده و در همین راستان اقدام به اعلام موضوع ( لزوم خشک کردن یونجه با دسـتگاه ) به سـرویس قرنطینه فدرال روسیه کرده و در انتظار پاسخ طرف روس می‌باشد تا در صورت پاسخ مثبت بلافاصله نسبت به صدور مجوز با شـرایط مربوطه اقدام نماید. لیکن متأسفانه تاکنون پاسخی از طرف روسی دریافت نگردیده است. گفتنی است با توجه به شرایط پاندمی بیماری کوید 19 و نیاز فوری کشور به منظورتسریع در کار، سازمان حفظ نباتات حتی شرط قبلی (بازدید کارشـناسان این سازمان ازتأسـیسات مورد نظر) را نیز حذف نموده و صرفًا تأیید رسمی سرویس قرنطینه روسیه راملاک قرار می‌دهد.

لازم به ذکر است که قبلا واردات یونجه خشک از برخی کشورها نظیر اسپانیا و فرانسه با شرایط مشابه انجام شده است.

فرود عوض پور

مشاور رییس سازمان و مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

انتهای پیام/
اسپانیا خشکسالی روسیه قهوه واردات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر