کد خبر: 630340 A

شاید در نگاه اول عادت های روزمره ما بی اهمیت به نظر برسند اما روانشناسان معتقدند برخی از این عادت‌ها اطلاعات زیادی را درباره شخصیت ما آشکار می‌کنند.

به گزارش ایلنا, قدمت بحث درباره نحوه صحیح قرارگیری دستمال توالت تقریبا به زمان اختراع آن میرسد! با این حال، برخی روانشناسان مدعی هستند میتوانند با توجه به اینکه چه حالتی را برای آویزان کردن دستمال توالت انتخاب می کنید پی به ویژگیهای شخصیتی شما ببرند.

طی تحقیقی، از ۲۰۰۰ زن و مرد سوال شد که آیا آن ها دستمال توالت را به سمت بالا قرار می دهند یا به سمت پایین.علاوه بر این، از داوطلبان شرکت کننده در این پژوهش خواسته شد پرسشنامههایی را پر کنند که میزان قاطع بودن آن ها در روابط شان را در مقیاسی از ۱ تا ۱۰ مورد بررسی قرار می داد.

نتایج تحقیق بیان می کند کسانی که ترجیح میدهند دستمال توالت را به سمت بالا قرار دهند افراد سلطه گرتری هستند، اما کسانی که دستمال توالت را به سمت پایین قرار میدهند افراد مطیعتری هستند.

جالب آنکه بعضی از کسانی که بسیار سلطه گر بودند اقرار کردند در دستشوییهای مکانهای دیگری غیر از خانه خودشان هم شکل قرارگیری دستمال توالت را تغییر میدادند و آن را به سمت بالا میگذاشتند.

انتخاب کفش

تحقیقات نشان میدهد میتوان از روی کفشهای یک فرد به شخصیت او پی برد. طی پژوهشی، از افراد شرکت کننده خواسته شد عکس هایی از کفشهایشان ارائه کنند و بعد به پرسشنامهای درباره ویژگیهای شخصیتی خود جواب دهند.

تصاویر کفشها به گروه دیگری از شرکت کنندگان داده شد تا شخصیت صاحبان کفشها را توصیف کنند. جالب آنکه توصیفات آن ها به میزان قابل توجهی دقیق بود. آن ها تنها با تکیه بر تصاویر کفشها درباره ی سن، درآمد و اضطراب دلبستگی افراد حدس زدند.

بوتهای نیم ساق عموما انتخاب افراد پرخاشگرتر بودند. افراد خونسردتر کفشهایی که راحت نیستند را میپوشیدند و کسانی که کفشهایی نو یا کفشهایی که به خوبی از آنها مراقبت شده میپوشیدند افراد مضطرب تر یا سمجتری بودند.

نحوه راه رفتن

کارشناسان زبان بدن معتقدند نحوه راه رفتن ما شخصیت ما را آشکار می کند. اگر معمولا سنگینی بدن خود را به سمت جلو می اندازید و با سرعت راه میروید، شخصیت بسیار سازنده و منطقیای دارید.

دیگران شما را به خاطر این ویژگیهایتان تحسین میکنند، اما ممکن است کمی سرد و رقابت جو باشید.

اگر هنگام راه رفتن قفسه سینه خود را جلو و شانه هایتان را عقب میدهید و سرتان را به سمت بالا نگه میدارید (ویژگیای که در میان بسیاری از سیاستمداران و چهرههای مشهور وجود دارد)، شخصیتی شوخ طبع، کاریزماتیک و اجتماعی دارید و احتمالا مایل هستید در مرکز توجه باشید.

اگر سنگینی بدن تان را روی پاهایتان میاندازید (نه به جلو یا عقب)، به افراد بیشتر از کارها علاقه دارید و بیشتر روی زندگی شخصیتان تمرکز دارید تا شغلتان. اگر در هنگام راه رفتن روی انگشتان پایتان احساس سنگینی نمیکنید و به زمین نگاه میکنید، به احتمال زیاد شخصیتی درون گرا و مودب دارید.

نحوه دست دادن

تحقیقات نشان داده است نحوه دست دادن ما میتواند برداشت دیگران از ما را تغییر دهد. در آزمایشی، به داوران آموزش داده شد ۸ ویژگی را در دست دادن افراد برآورد کنند: گرفتن دست شخص مقابل به طور کامل، دما و خشکی دستها، قدرت شخص مقابل، مدت و شدت دست دادن، بافت دست و تماس چشمی.

نتایج آزمایش نشان داد در گروه دیگر شرکت کنندگان کسانی که محکمتر دست میدادند خودشان را از نظر احساسی برونگرا تر و مثبتتر از بقیه توصیف کردند، اما کسانی که آرامتر دست می دادند خجالتی تر و روان رنجورتر بودند.

برداشت اول داوران با این توصیفها مطابقت داشت و آنها هم بیان کردند به نظرشان کسانی که محکمتر دست دادند اعتماد به نفس بیشتری داشتند و از نظر اجتماعی کمتر مضطرب بودند.

تیکهای عصبی

از منظر روانشناختی به کارهایی مثل جویدن ناخن یا کندن پوست لبها «رفتارهای تکراری بدن محور» میگویند.

طی تحقیقی در سال ۲۰۱۵، پژوهشگران شخصیت افراد شرکت کننده را مورد بررسی قرار دادند و سپس در موقعیت های به شدت ناامید کننده، آرامش بخش یا خسته کننده از آن ها فیلم گرفتند تا تیکهای غصبی آن ها را ببینند.

کسانی که به شکلی وسواسی موهایشان را می کشیدند یا ناخنهایشان را می جویدند، تمایل به کمال گرایی داشتند و رفتارهای آن ها در نتیجه ی تلاش برای کم کردن کسالت، ناراحتی و نارضایتی شان بود. چون انجام دادن هر کاری بهتر از انجام ندادن هیچ کاری است و اینگونه رفتارهای تکراری باعث آرامش می شوند.

وقت شناسی

تحقیقات بیان میکنند وقت شناسی افراد شیوه دقیقی برای ارزیابی ویژگیهای شخصیتی آنها است.

طی تحقیقی، پژوهشگران از افراد شرکت کننده خواستند یک فرم ارزشیابی درباره ویژگیهای شخصیتیشان را در خانه پر کنند و سپس برای انجام یک آزمایش گروهی به آزمایشگاه بروند.

محققان با بررسی زمان رسیدن شرکت کنندگان به آزمایشگاه متوجه شدند افراد وقت شناس وظیفه شناستر و سازگارتر بودند و زود رسیدن با ویژگی روان رنجوری در افراد مرتبط بود اما کسانی که در رسیدن به جایی تأخیر دارند افراد خونسردی هستند و مسائل را آسان میگیرند.

عادت های مربوط به غذا خوردن

حتما این جمله معروف را شنیدهاید که «شما همان چیزی هستید که میخورید»، اما علم بیان میکند این مسأله در مورد نحوه غذا خوردن ما هم صدق میکند و روانشناسان معتقدند رفتارهایی که مربوط به غذا خوردن ما میشوند میتوانند نکات زیادی را درباره شخصیت ما آشکار کنند.

کسانی که به آرامی غذا میخورند معمولا افرادی هستند که تمایل دارند تحت کنترل باشند و سعی میکنند قدر زندگی را بدانند اما کسانی که به سرعت غذا میخورند جاه طلب و ناشکیبا هستند.

کسانی که در غذا خوردن اهل ماجراجویی هستند، افرادی به دنبال هیجان و ریسک پذیر هستند اما کسانی که به غذاها ناخنک میزنند احتمالا افراد مضطرب و روان رنجوری هستند.

کسانی که غذاهای مختلف را در بشقاب شان جدا میکنند، در زندگی روزمره خود بسیار محتاط و جزئی نگر هستند.

عادتهای هنگام خرید

اگر میخواهید کسی را بهتر بشناسید با او به یک فروشگاه بروید. آزمایشات زیادی نشان می دهد خریداران دو دسته هستند.

یک دسته کسانی هستند که قبل از خرید کردن، تک تک اجناس فروشگاه را به دقت بررسی می کنند و دسته ی دوم کسانی هستند که به سرعت انتخاب و خرید می کنند.

افراد دسته اول در تست تفکر شناختی نمرات بالاتری کسب کردند، مسألهای که نشان می دهد این افراد جزئینگر هستند و تا پایان عمر مشغول تحلیل اطلاعات خواهند بود. اما افراد دسته دوم رابطه خوبی با جزئیات ندارند و اطلاعات کلی را بیشتر ترجیح میدهند.

نحوه سلفی گرفتن

سلفیهایی که از خود در شبکههای اجتماعی به اشتراک میگذاریم، از آنچه تصور میکنیم اطلاعات بیشتری درباره ما آشکار میکنند.

طی تحقیقی در سال ۲۰۱۵، پژوهشگران ۱۲۳ سلفی از یکی از شبکههای اجتماعی را مورد بررسی قرار دادند سپس هر یک از صاحبان سلفیها به پرسشنامهای درباره ویژگیهای شخصیتی خود پاسخ دادند.

محققان پی بردند هر چه افراد شخصیت سازگارتری داشتند تمایل آنها به گرفتن سلفی از زاویه پایین بیشتر است و افراد وظیفه شناس کمتر تمایل دارند فضایی خصوصی در پس زمینه سلفی خود را به نمایش بگذارند.

کسانی که در سلفیها حالت های مثبتی مثل لبخند زدن و خندیدن دارند، از تجربههای جدید بیشتر استقبال میکنند.

از طرفی دیگر، ژست «داک فیس» (جمع کردن لب ها رو به جلو) نشان دهنده داشتن شخصیتی روان رنجورتر است.

نحوه حمل کیف

ما زمان زیادی از روز را در حال حمل کیف خود هستیم و کارشناسان زبان بدن معتقدند انتخاب ناآگاهانه ما درمورد نحوه حمل کیف خود نکاتی را درباره شخصیت ما آشکار میکند.

آویزان کردن دسته کیف از مفصل آرنج نشان میدهد شخص به توجه زیادی نیاز دارد و تأکید زیادی بر موقعیت اجتماعی دارد.

استفاده از کیفهای کمری که در جلوی بدن قرار میگیرند به معنی آن است که اولویتهای این شخص محفاظت و در دسترس بودن است.

انداختن کیف در پشت خود نشان دهنده شخصیتی خونسرد، آرام و خوددار است. کسانی که از کوله پشتی استفاده میکنند، افراد مستقلتری هستند و خواهان مراقبت از خود و اطرافیان شان هستند. کسانی که کیف شان را در دستهایشان حمل میکنند شخصیتی قاطع، منظم و کارآمد دارند.

اعتماد به نفس رقابت زن و مرد زندگی روزمره کفش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر