کد خبر: 1339910 A

در صحن شورا مصوب شد؛

مجوز به شهرداری جهت واگذاری دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی

در صحن علنی شورای شهر شیراز لایحه یک فوریتی شهرداری شیراز در خصوص اعطای مجوز به شهرداری جهت واگذاری، تهیه و تأمین دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی نسل 4، بررسی و به تصویب رسید.

مجوز به شهرداری جهت واگذاری دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی

به گزارش ایلنا، براساس ماده واحده این مصوبه با موضوع اعطای مجوز به شهرداری جهت واگذاری تهیه و تامین دوچرخه‌های هوشمند اشتراکی نسل 4 به شرکت پاک چرخ ایرانیان  اصلاح و چهار تبصره به بند3 الحاق شد. 

در بند اصلاحی آمده است تعداد کاربران دوچرخه های هوشمند اشتراکی بیدود از 75 هزار کاربر به 175 هزار کاربر افزایش می‌یابد و متناسب با آن مبلغ ودیعه افزایش خواهد یافت که این مبلغ توسط شهرداری شیراز بابت کمک هزینه استفاده کنندگان بوده است و با اخذ ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پرداخت می‌شود.

همچنین می‌بایست ده درصد مانده به تکمیل سقف 175 هزار کاربر، سرمایه گذار اقدام به اخذ مجوز از شهرداری در خصوص افزایش میزان کاربر کند و در هر نوبت تقاضای مجوز افزایش کاربر، شهرداری مجوز افزایش تا ده درصد سقف تعداد کاربران هر مرحله را صادر می کند.

بند 3 اصلاحی تاکید دارد نرخ کرایه سفرها با دوچرخه‌های اشتراکی بیدود به مدت 30 دقیقه 15000ریال در محدوده قرمز ترافیکی و مبلغ 25000 ریال برای سایر مناطق شهری و به منظور تشویق شهروندان به استفاده از حمل و نقل پاک و  ترویج فرهنگ دوچرخه سواری برای محدوده قرمز ترافیکی 9300 ریال و برای سایر مناطق شهری 8300 ریال به ازای هر سفر، یارانه سفر از سوی شهرداری تخصیص و پرداخت یابد.

به شهرداری اجازه داده می‌شود با خاتمه یا فسخ قرار داد، ظرف مدت 3 ماه از طریق قانونی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت دیگری اقدام کند. 

مصوبه دیگر  لایحه شهرداری شیراز، درخصوص بومی سازی مشوقات شهرسازی مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری با موضوع بافت‌های هدف بازآفرینی، به شماره ثبت لایحه مورد اشاره، ارسالی از کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورا، نیز بررسی و  به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این مصوبه شهرداری شیراز مکلف است در راستای نوسازی بافت های فرسوده مصوب طبق جدول پیوست و تباصر ذیل آن نسبت به اصلاح مشوقات بافت های فرسوده از حیث ضوابط شهرسازی پس از تصویب مراجع ذیربط اقدام کند.

 

انتهای پیام/
دوچرخه سواری شهرداری صحن علنی لایحه شورای شهر شیراز
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر