<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.ir Sat, 25 May 2019 21:27:49 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[مقابل بد عهدی و فشار اقتصادی تحمیل شده واکنش نشان خواهیم داد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767209 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767209-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
​استاندار خراسان رضوی گفت: مردم سرار دنیا ظلم اعمال شده به کشور ما از جانب آمریکا را دیدند و شاهد عکس العمل آنها بودیم؛ ما نیز در مقابله با بد عهدی و فشار اقتصادی تحمیل شده واکنش هایی خواهیم داشت.
]]>
Sat, 25 May 2019 18:56:34 +0000
<![CDATA[تلاش برای راه‌اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی آبیک]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767203 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767203-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین گفت: تلاش خواهیم طی امسال پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شرکت شمس آذر شهرستان آبیک راه‌اندازی شود.
]]>
Sat, 25 May 2019 18:35:12 +0000
<![CDATA[پایانه صادراتی محصولات کشاورزی آبیک بزرگترین پایانه غرب کشور خواهد بود]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767201 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767201-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت: پایانه صادراتی محصولات کشاورزی شرکت شمس آذر شهرستان آبیک بزرگترین پایانه غرب کشور خواهد بود.
]]>
Sat, 25 May 2019 18:34:59 +0000
<![CDATA[کشف ۳ میلیارد تومان کالای احتکار شده در همدان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767196 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767196-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
فرمانده انتظامی استان همدان، از کشف ۳ میلیارد تومان کالای احتکار شده در این استان خبر داد.
]]>
Sat, 25 May 2019 17:44:44 +0000
<![CDATA[بازداشت یک کلاهبردار غیربومی در ارزوئیه/ اخاذی از خانواده‌ها به بهانه استخدام جوانان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767195 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767195-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
رئیس دادگستری شهرستان ارزوئیه در استان کرمان از دستگیری فرد شیادی خبر داد که به بهانه پیدا کردن شغل دولتی، از جوانان بیکار و خانواده‌های دل نگران آنها کلاهبرداری می‌کرد.
]]>
Sat, 25 May 2019 17:35:15 +0000
<![CDATA[برداشت گل محمدی از 10 آموزشگاه بخش رخ تربت حیدریه]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767194 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767194-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
رئیس اداره آموزش و پرورش جلگه رخ تربت حیدریه گفت : برای نخستین بار برداشت گل محمدی از 10 آموزشگاه بخش رخ تربت حیدریه صورت گرفت .
]]>
Sat, 25 May 2019 17:22:02 +0000
<![CDATA[روند فرآیند راه اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در آبیک بررسی شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767187 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767187-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
روند فرآیند راه اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی در شرکت شمس آذر شهرستان آبیک با حضور مسئولان استان قزوین و راه آهن کشور بررسی شد.
]]>
Sat, 25 May 2019 17:15:54 +0000
<![CDATA[تاریخ مشهد را دستکاری کرده‌ایم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767180 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767180-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه تاریخ مشهد را دست کاری کرده‌ایم، گفت: شورای‌شهر و شهرداری باید کاری کنند که از این به بعد میراث تاریخی و فرهنگی این کلانشهر کمتر آسیب ببیند.
]]>
Sat, 25 May 2019 16:43:37 +0000
<![CDATA[واگذاری تشکیل کلینیک صنعت استان به شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767184 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767184-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، گفت: یکی از راهکارهای مهم رونق تولید و عملیاتی کردن برنامه‌های آن، پایش و عارضه یابی واحدهای صنعتی و تولیدی بود.
]]>
Sat, 25 May 2019 16:28:10 +0000
<![CDATA[ثبت‌نام چهاردهمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر آغاز شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767183 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767183-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی از آغاز ثبت‌نام چهاردهمین جشنواره تعاونی‌های برتر خبر داد.
]]>
Sat, 25 May 2019 16:18:45 +0000
<![CDATA[دو مرکز مداخله‌گر درمانی در سبزوار پلمپ شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767182 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767182-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%D9%85%D9%BE-%D8%B4%D8%AF
مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از پلمپ دو مرکز درمانی در سبزوار خبر داد.
]]>
Sat, 25 May 2019 16:11:38 +0000
<![CDATA[بهره‌برداری از خط سه قطار شهری تا سال ۱۴۰۰]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767178 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767178-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84
شهردار مشهد از افتتاح باقیمانده خط دو و آغاز پروژه خط چهار قطارشهری در نیمه تیرماه سال‌جاری خبر داد.
]]>
Sat, 25 May 2019 15:55:27 +0000
<![CDATA[برگزاری بازی سپاهان - پرسپولیس تنها با شرایط ۱۰-۹۰]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767174 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767174-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7
دبیر هیات فوتبال استان اصفهان گفت: تصمیم شورای تامین برای دیدار سپاهان و پرسپولیس در اصفهان تنها با شرایط ۱۰–۹۰ است و اینکه سازمان لیگ چه تصمیمی خواهد گرفت را نمی‌دانیم.
]]>
Sat, 25 May 2019 15:05:40 +0000
<![CDATA[فعال‌شدن سامانه ثبت فشارخون به شیوه خوداظهاری در قزوین]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767170 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767170-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر و ناظر اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در قزوین گفت: سامانه برخط فشار خون در استان فعال شده و کاربران می توانند اطلاعات خود را به صورت خوداظهاری در آن ثبت کنند.
]]>
Sat, 25 May 2019 14:08:12 +0000
<![CDATA[هجوم ملخ‌ها به اراضی کشاورزی قم/ مزارع و باغات استان در معرض تهدید]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767169 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767169-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF
ملخ‌های بومی قم که اقلیم این روز‌های شهر تغذیه مناسبی را در اختیارشان قرار داده است، مزارع و باغ‌های قم را تهدید می‌کنند.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:58:43 +0000
<![CDATA[کشف تلفن‌همراه قاچاق در قزوین]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767163 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767163-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف 30 دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:49:03 +0000
<![CDATA[کاهش فوتی‌ها و افزایش مصدومان حوادث جاده‌ای در گلستان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767165 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767165-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
آمار جانباختگان حوادث ترافیکی فروردین ماه امسال در گلستان حدود ۳۸ درصد کاهش یافت.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:31:24 +0000
<![CDATA[وجود 600 مدرسه در حاشیه راه‌های گیلان/ 90 درصد مدارس حاشیه‌ راه‌ها‌ی استان تحت پوشش آموزش های ترافیکی ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767162 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767162-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C
مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با بیان اینکه 600 مدرسه در مقاطع ابتدایی و دوره اول متوسطه در حاشیه راه‌های گیلان وجود دارد، گفت: 90 درصد مدارس حاشیه‌ راه‌ها‌ی استان تحت پوشش آموزش‌های ترافیکی قرار گرفته‌اند.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:22:47 +0000
<![CDATA[موانع پاکسازی مسیر رودخانه‌ها برای مدیران استان ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767161 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767161-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری قزوین گفت: وجود برخی قوانین باعث شده تا مدیران برای پاکسازی مسیر رودخانه‌ها با موانعی روبرو شوند که لازم است یک هماهنگی حقوقی در این رابطه صورت گیرد.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:19:53 +0000
<![CDATA[خبر انتقال پسماند خطرناک پتروشیمی به گیلان صحت ندارد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767160 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767160-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: خبر انتقال پسماند خطرناک پتروشیمی برای دفن به استان گیلان صحت نداشت.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:19:34 +0000
<![CDATA[پس از تخریب سنگ ۷۰ تنی محدوده خواجوی کرمانی ایمن‌سازی می‌شود]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767158 /بخش-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-97/767158-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
معاون فنی و عمرانی شهرد‌‌اری شیراز عنوان کرد: نقشه روش های مهار و تخریب تخته سنگ واقع در محدوده خواجوی کرمانی تهیه و به پیمانکار ابلاغ شد‌‌ه است.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:17:35 +0000
<![CDATA[اهدای 2881 واحد خون در ماه مبارک رمضان توسط گیلانی‌ها]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767157 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767157-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7
مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا ابتدای خرداد ماه، دو هزار و 881 واحد خون در پایگاه های انتقال خون استان جمع آوری شده است.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:14:31 +0000
<![CDATA[یک کشته بر اثر برخورد پراید با کامیونت در قزوین]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767156 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767156-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
رئیس پلیس‌راه استان قزوین گفت:برخورد سواری پراید با کامیونت در مسیر جنوبی آزادراه قزوین-زنجان یک کشته و مصدوم بر جای گذاشت.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:11:55 +0000
<![CDATA[پرداخت 180 میلیارد ریال یارانه برای حفظ صنایع تولیدی گیلان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767154 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767154-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان گفت: عدم حمایت از صنایع داخلی مساوی با خود تحریمی مضاعف است.
]]>
Sat, 25 May 2019 13:01:44 +0000
<![CDATA[هفته چهارم از پاکسازی محلات نواحی ۱۵ گانه شهرداری رشت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767153 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767153-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA
هفته چهارم از پاکسازی محلات به همت مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات‌شهری توسط نیروهای مناطق و نواحی با هماهنگی شرکت‌های طرف قرارداد برگزار شد.
]]>
Sat, 25 May 2019 12:53:42 +0000
<![CDATA[سردیس جدید جمشید مشایخی رونمایی شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767168 /بخش-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/767168-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
سردیس مرحوم جمشید مشایخی، امروز در ابتدای خیابانی که به تازگی به نام این هنرمند پیشکسوت نامگذاری شده است، نصب شد.
]]>
Sat, 25 May 2019 12:39:38 +0000
<![CDATA[تایید استانداردهای 120 جایگاه سوخت گیلان/ شهروندان در صورت نارضایتی به اداره استاندارد شکایت کنند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767147 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767147-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
مدیر کل استاندارد گیلان گفت: استانداردهای 120 جایگاه سوخت گیلان تایید شد.
]]>
Sat, 25 May 2019 12:36:22 +0000
<![CDATA[مشاهده دسته‌هایی از ملخ صحرایی در کازرون]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767146 /بخش-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-97/767146-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%D8%AE-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86
مدیر جهادکشاورزی شهرستان کازرون در استان فارس از مشاهده دسته‌هایی از ملخ صحرایی در مزارع و باغ‌های این شهرستان خبر داد.
]]>
Sat, 25 May 2019 12:35:45 +0000
<![CDATA[تغییرات و انتصابات جدید در دو معاونت استانداری گیلان ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767134 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767134-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
به دنبال تفکیک معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع از یکدیگر در استانداری گیلان و پذیرش استعفای سید محمد احمدی از سوی مصطفی سالاری، در احکامی جداگانه آرش فرزام صفت به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان و خانم کیمیا تنهایی در معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری گیلان منصوب شدند.
]]>
Sat, 25 May 2019 12:05:38 +0000
<![CDATA[ معاونان امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری گیلان منصوب شدند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-767102 /بخش-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-106/767102-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
با حکم استاندار گیلان معاون هماهنگی امور اقتصادی و معاون توسعه منابع انسانی استانداری گیلان منصوب شدند.
]]>
Sat, 25 May 2019 10:55:05 +0000