در مراسم رونمایی از صدور و تحویل دفاتر درمانی مطرح شد؛

ایلنا: همزمان با گرامیداشت هفته تامین اجتماعی مراسم رونمایی از صدور و تحویل دفاتر درمانی در راستای ارائه خدمات غیرحضوری با…