کد خبر: 649619 A

با موافقت نمایندگان مطرح شد؛

بهارستان‌نشینان تصویب کردند که تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه مجازات دارد و برای آن مجازات درجه ششم در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اصل ماده ۸ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با موافقت بهارستان نشینان تصویب شد. از ۲۳۴ نماینده حاضر، این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف، ۱۱متنع تصویب شد.

رئیس مجلس در خصوص پلیس کودکان و نوجوانان که در این لایحه به آن اشاره شده، گفت: مگر ما پلیس اطفال و نوجوانان داریم؟ اگر نداریم برای چه می‌نویسم؟ اگر هم داشته‌ایم که باید خودشان توضیح دهند، اگر هم دولت در لایحه‌اش نوشته باید خود پلیس درباره آن توضیح دهد؛ اگر هم تاکنون نداشته‌ایم می‌توانیم تشکیل دهیم.

وی تاکید کرد: پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را نمی‌دانیم داریم یا خیر اگر نداریم ننویسیم.

حسن نوروزی درباره پلیس اطفال و نوجوانان تشریح کرد: از خصوصیات این لایحه این است که دادگاه کودک و نوجوانان تشکیل شود.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: سلسه مراتب باید رعایت شود، قضیه ایثارگران یادتان هست؟ الان چیزی می‌نویسید و بعد می‌ماند؛ نداریم ننویسیم

ماده ۸ این قانون می‌گوید؛ هر کس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه شش محکوم می‌گردد و در غیر این‌صورت، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می‌شود و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.

رئیس مجلس لاریجانی نوجوانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر