کد خبر: 272432 A

مرکز آمار اعلام کرد؛

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴. ۵ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند پارسال (۱۴. ۸) کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار ایران در تازه‌ترین آمار خود، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در فروردین سال 1394 را بر اساس سال پایه 1390 منتشر کرد.

در این گزارش شاخص کل (بر مبنای 100 = 1390) در فروردین سال 1394 عدد 207.9 را نشان داده که نشان دهنده این مسئله است که شاخص کل نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 14.0 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (14.2) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.5 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند پارسال (14.8) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم 247.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد 246.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.2 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 9.3 درصد است. شاخص گروه عمده "خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.0درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.2 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند پارسال (9.7)  کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در فروردین 94 به رقم 194.2 رسید که 0.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. افزایش شاخص گروه عمده "کالاهای غیرخوراکی و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.8 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 17.0 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند پارسال (17.2) کاهش یافته است.

جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

 

آمار 2

آمار3

 

 

 

 

 

آمار 1

 

آمار 4

آمار 5

آمار 6

آمار 7

آمار 8

آمار 9

تورم شاخص مرکز آمار ایران شاخص کل افزایش شاخص کل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر