کد خبر: 682970 A

به همت اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین برگزار شد؛

به همت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین، دومین مرحله برنامه عملیاتی توانمند سازی، ظرفیت‌سازی و آگاهی رسانی جوامع محلی با هدف مشارکت ذینفعان در حفاظت و احیاء تالاب آوان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دکتر سلیم پور به عنوان نماینده پژوهشکده توسعه تکنولوژی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مجری طرح CEPA با ذکر اهمیت و نقش زیست بوم‌های تالابی در پویایی و معیشت پایدار روستا به زمینه مشارکت جوامع بومی و محلی در حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی به منظور ارتقاء و بهبود شرایط محیط زیست پرداخت و لزوم مشارکت فعال خانوارهای روستایی در غالب تشکیل شرکت‌های‌ تعاونی را از ضروریات ارتباطات اجتماعی جوامع روستایی خواند.

سلیم پور با بیان اینکه آموزش کلید معجزه آسای توسعه پایدار روستایی تلقی می‌شود، گفت: با اجرای فرآیند آموزش مستمر، افزایش مهارت‌های اجتماعی و توانمندسازی جوامع بومی و محلی، یک نوع سینرژی و هم افزایی بهینه در جوامع شکل گرفته که در نهایت به حل مسائل و مشکلات زیست محیطی روستاها خواهد انجامید.

سلیم پور در حل مشکلات و مسایل اجتماعی از درخت حل مشکلات به عنوان ابزار آموزشی استفاده کرد و با ترسیم این درخت افزود: جهت پیشگیری و مقابله با مسائل اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی و ... در ابتدا می‌بایستی با مطالعات جامع و گسترده از طریق آسیب شناسی و ریشه‌یابی پدیده‌ها و مخاطرات زیست محیطی، علل وقوع مشکلات شناسایی، سپس بر مبنای مطالعات انجام یافته به راهکارهای مناسب و مطلوب دست یافت.

توانمند سازی تالاب آوان توسعه پایدار روستایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر