خبرگزاری کار ایران

اعلام نتیجه تمامی آراء کاندیداهای انتخابات مجلس حوزه انتخابیه شیراز و زرقان

asdasd
کد خبر : ۱۴۵۵۷۲۹

فرمانداری شیراز نتیجه کلیه آراء کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، در اجرای ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 95 آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه شیراز و زرقان می رساند که انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ 1402/12/11در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان برگزار شد.

 جمع آرای صحیح 289042 بود که اشخاص زیر به ترتیب:

1 – آقای روح اله نجابت نام پدر محمود دارای 78351 رای

2 – آقای جعفر قادری نام پدر حیدر دارای 59062 رای

3 – آقای علیرضا پاک فطرت نام پدر علی کرم دارای 56329 رای

4 – آقای ابراهیم عزیزی نام پدر رضا دارای 52773 رای

5 – آقای سیداسماعیل حسینی نام پدر سیدفتح اله دارای 49011 رای

6 – آقای رحمت اله مرزوقی نام پدر عبدالمحمد دارای 47341 رای

7 – آقای ضرغام صادقی نام پدر غیضان دارای 43155 رای

8 – خانم منصوره طاهری نام پدر پرویز دارای 41378 رای

9 – آقای حمیدرضا حقیقت نام پدر کریم دارای 22072 رای

10 – خانم هادیه پرهیزکار نام پدر محمدعلی دارای 20312 رای

11 – آقای سیدآیت اله رزمجو نام پدر سیدمحمد دارای 16467 رای

12 – آقای غلامعلی ترابی نام پدر محمدخلیل دارای 16439 رای

13 – آقای سیدمحمدلطیف حسن پورسوق نام پدر سیدلطیف دارای 13174 رای

14 – خانم گل بس بازیاری حقیقی نام پدر مهراب دارای 12200 رای

15 – آقای علیرضا عزیزی نام پدر نصراله دارای 10742 رای

16 – آقای جعفر طاهری نام پدر اکبر دارای 10015 رای

17 – آقای مصطفی جاودانی نام پدر علیمحد دارای 9699 رای

18 – خانم بتول معلم نام پدر اصغر دارای 7722 رای

19 – آقای محمدحسین صادقی نام پدر اقاکوچک دارای 4010 رای

20 – آقای جعفر طهماسبی نام پدر هدایت دارای 4009 رای

21 – آقای حمیدرضا نوربخش نام پدر شیرمحمد دارای 3993 رای

22 – خانم نیلوفر جمشیدی نام پدر اسد دارای 3595 رای

23 – آقای محمدعلی شیخ موحد نام پدر علی دارای 3530 رای

24 – خانم فاطمه جهان گیر نام پدر کریم دارای 3364 رای

25 – آقای حجت اله طلایی نام پدر مرتضی دارای 3310 رای

26 – آقای صادق کریمی نام پدر نعمت اله دارای 3219 رای

27 – آقای علی کاظمی نام پدر شاوردی دارای 2832 رای

28 – آقای جهانگیر کیانی رحیمی نام پدر قجه بیگ دارای 2743 رای

29 – خانم فاطمه بانشی نام پدر عزیز دارای 2666 رای

30 – خانم مریم بادرام نام پدر علی دارای 2501 رای

31 – آقای مسلم افراسیابی نام پدر امیرتیمور دارای 2497 رای

32 – آقای غلامحسین مسعودفر نام پدر علی دارای 2360 رای

33 – آقای سیدجواد حسینی نام پدر سیدکمال دارای 2297 رای

34 – آقای سعید ظهیری نام پدر محمدعلی دارای 2274 رای

35 – آقای محمدهادی صفائی نام پدر داریوش دارای 2268 رای

36 – آقای علیرضا آتشی نام پدر محمدتقی دارای 2265 رای

37 – آقای منصور کیشی زاده نام پدر علی دارای 2173 رای

38 – آقای حبیب سجادیان نام پدر اصغر دارای 2079 رای

39 – آقای هوشنگ حیدری نام پدر سرتیپ دارای 2046 رای

40 – آقای سیدمحمدجواد فاطمی نام پدر سیدمحمود دارای 2026 رای

41 – آقای عباس صلاحی اردکانی نام پدر هاشم دارای 1915 رای

42 – آقای سیداکبر اسدی زاده بیدک نام پدر سیدعلی دارای 1773 رای

43 – آقای محمدشریف حسینی نام پدر غلامحسین دارای 1762 رای

44 – آقای مجتبی ده بزرگی نام پدر ابوالقاسم دارای 1738 رای

45 – آقای فرجام علی پور نام پدر جعفر دارای 1730 رای

46 – خانم مریم دل افکار نام پدر امیرعلی دارای 1669 رای

47 – آقای داود بابائی نام پدر محمدحسین دارای 1658 رای

48 – آقای محمدهادی صحرائیان جهرمی نام پدر علی محمد دارای 1625 رای

49 – آقای فرشاد جهاندیده نام پدر غلامرضا دارای 1622 رای

50 – آقای محمود رجائی نام پدر هیبت اله دارای 1605 رای

51 – آقای احمد بانشی نام پدر علی حسین دارای 1601 رای

52 – آقای نادر سلیمانی نام پدر حسن دارای 1581 رای

53 – آقای سیدمحمد سعادت نام پدر سیدمصطفی دارای 1562 رای

54 – خانم شیوا ده بزرگی نام پدر محمدرضا دارای 1535 رای

55 – خانم سارا باقری حقیقی نام پدر جعفر دارای 1460 رای

56 – آقای امیر رحیمی نام پدر گودرز دارای 1459 رای

57 – آقای علی مظفر نام پدر رحیم دارای 1442 رای

58 – آقای محمدصادق ایزدپناه نام پدر قدرت اله دارای 1405 رای

59 – آقای حمید گل رنگ نام پدر گل محمد دارای 1395 رای

60 – خانم ژاله سلطانی سروستانی نام پدر فریدون دارای 1324 رای

61 – خانم مریم بذرافکن نام پدر محمود دارای 1254 رای

62 – آقای امین غلامی نام پدر اکبر دارای 1207 رای

63 – آقای محمدحسن جعفری نام پدر هدایت اله دارای 1203 رای

64 – آقای صمد یغمور نام پدر حبیب دارای 1199 رای

65 – خانم پروین کشاورزی نام پدر صولت دارای 1195 رای

66 – آقای سیدمحمد احمدی نام پدر سیدابوالحسن دارای 1172 رای

67 – آقای سیدعباس حسینی نام پدر سیدعلی دارای 1123 رای

68 – آقای سیدفخرالدین موحد نام پدر سیدطیب دارای 1103 رای

69 – خانم شکوه بی طرف فرد نام پدر شیر دارای 1093 رای

70 – آقای بهنام قاسمی نام پدر کریم دارای 1083 رای

71 – آقای مهدی سامی وند نام پدر کورش دارای 1082 رای

72 – آقای حامد توکلی نام پدر محمدعلی دارای 1082 رای

73 – خانم سیده فاطمه موسوی نام پدر سیدعلی اکبر دارای 1044 رای

74 – آقای محسن بستانی نام پدر یعقوب دارای 1036 رای

75 – آقای اکبر مسعودی نام پدر مرادقلی دارای 1036 رای

76 – آقای سعید جمعه دخت نام پدر صبیح دارای 1034 رای

77 – خانم میترا رحیمی نام پدر رستم دارای 1033 رای

78 – آقای محمدحسن پاک سرشت نام پدر اسمعیل دارای 1021 رای

79 – آقای سعید اژدری نام پدر عباس دارای 1004 رای

80 – آقای هادی آذرنوش نام پدر خرم دارای 998 رای

81 – آقای مجتبی حیدری نام پدر علی دارای 986 رای

82 – خانم آیدا برجسته نام پدر احمد دارای 972 رای

83 – آقای محمدرضا هوشیار نام پدر غلام دارای 970 رای

84 – آقای صادق ابراهیمی نام پدر محمد دارای 939 رای

85 – خانم زهرا خادمی نام پدر صفدر دارای 932 رای

86 – آقای عبداله محمدی نام پدر اردشیر دارای 925 رای

87 – آقای عباس سحرخیز نام پدر میرزامصطفی دارای 923 رای

88 – آقای جمال جمالی نام پدر جلال دارای 904 رای

89 – آقای ابوطالب زاهدی نام پدر علی گدا دارای 890 رای

90 – خانم فاطمه رستگاری نام پدر محمدباقر دارای 871 رای

91 – آقای مصطفی قمری نام پدر جواد دارای 865 رای

92 – خانم رقیه فرخ زاده نام پدر عبدالخالق دارای 839 رای

93 – آقای محمدصادق صادقی نام پدر صدرالدین دارای 839 رای

94 – آقای محمدحسین مرزبان نام پدر محمدجواد دارای 829 رای

95 – آقای ایوب شکوفامنش نام پدر رستم دارای 826 رای

96 – خانم مریم معاشر نام پدر علی دارای 815 رای

97 – آقای مهدی بهزادی نام پدر علی دارای 809 رای

98 – آقای حسین باصری نام پدر غضنفر دارای 804 رای

99 – آقای مصطفی کاراندیش نام پدر جمال دارای 794 رای

100 – آقای حسن فاتح نژاد نام پدر حسین دارای 783 رای

101 – آقای بهنام سالاری نام پدر محمدرضا دارای 781 رای

102 – آقای محمد قناعت پیشه نام پدر ابراهیم دارای 772 رای

103 – آقای حمید ساسانی نام پدر حبیب اله دارای 757 رای

104 – آقای احمد درکام نام پدر محمود دارای 747 رای

105 – آقای رضا زارع مهذبیه نام پدر سردار دارای 742 رای

106 – آقای مجتبی نمازی نام پدر عبدالرضا دارای 739 رای

107 – آقای میلاد جعفری نام پدر عباسعلی دارای 739 رای

108 – آقای شهریار زارع نام پدر نصراله دارای 738 رای

109 – آقای محمود بارانی نام پدر محمدقلی دارای 736 رای

110 – آقای فرزاد زمانی نام پدر سهراب دارای 734 رای

111 – خانم ناهید معین نام پدر علیرضا دارای 721 رای

112 – آقای فخرالدین کاظمی اردکانی نام پدر عبدالرحیم دارای 719 رای

113 – آقای محمد شاه چراغی نام پدر حسن دارای 716 رای

114 – آقای بهرام حقیقی شامحمدی نام پدر رهام دارای 706 رای

115 – آقای رامین اژدهاکش نام پدر عوض دارای 698 رای

116 – خانم سیده ساره عدلو نام پدر سیدحسام دارای 690 رای

117 – خانم راضیه فاطمی نژاد نام پدر سیدمحمود دارای 685 رای

118 – آقای روح اله رحیمی نام پدر عزت اله دارای 684 رای

119 – آقای فرزین بابائی نام پدر امراله دارای 677 رای

120 – آقای جلال مرادی نام پدر جلیل دارای 664 رای

121 – آقای اسداله آویزی نام پدر عبدل دارای 661 رای

122 – آقای فرهاد استخر نام پدر اسمعیل دارای 659 رای

123 – آقای علیرضا صحراگرد نام پدر یداله دارای 655 رای

124 – آقای مجید پورحمیدی نام پدر نعمت اله دارای 625 رای

125 – خانم سکینه تقی زاده کوهنجانی نام پدر درویشعلی دارای 619 رای

126 – آقای مهدی مسرورباب اناری نام پدر رحمن دارای 611 رای

127 – آقای محمدقاسم کشتکار نام پدر عبدالهادی دارای 604 رای

128 – خانم شیرین شاکری نام پدر منوچهر دارای 595 رای

129 – آقای محسن فیروززاده نام پدر محمد دارای 588 رای

130 – آقای حسین قیاسی نژاد نام پدر عوض دارای 585 رای

131 – آقای رضا گلزارطهرانی نام پدر اکبر دارای 580 رای

132 – آقای حمیدرضا اسلامی نام پدر محمدصادق دارای 578 رای

133 – خانم الهام باقری خانکهدانی نام پدر عسکر دارای 570 رای

134 – آقای حسام الدین عالی منش نام پدر محمدجواد دارای 566 رای

135 – آقای ایمان قره خانلوئی نام پدر سهراب دارای 564 رای

136 – خانم اسماء پیری نام پدر بدیل دارای 561 رای

137 – آقای سیدمصطفی موسویان نام پدر سیداسداله دارای 557 رای

138 – آقای حیدر ملک زاده نام پدر صفدر دارای 550 رای

139 – آقای سیدعلی هنرکاری نام پدر سیدعنایت دارای 539 رای

140 – آقای روح اله نصیری نام پدر اسداله دارای 525 رای

141 – آقای محمد اسدی نام پدر اقا دارای 521 رای

142 – آقای ایرج بهزادی نام پدر حسینعلی دارای 518 رای

143 – آقای هادی کشاورز نام پدر رحمت اله دارای 516 رای

144 – آقای مهدی کشاورز نام پدر عبدالکریم دارای 515 رای

145 – آقای حامد خارستانی نام پدر محمد دارای 501 رای

146 – آقای محمدرضا پناهی متین نام پدر علی دارای 499 رای

147 – آقای حیات لایقی پور نام پدر مراد دارای 495 رای

148 – آقای مجید گرایش برازجانیان نام پدر کامبیز دارای 469 رای

149 – آقای رسول خادم کشاورزی نام پدر مجید دارای 467 رای

150 – خانم طاهره بیگم فقیهی نام پدر احمد دارای 460 رای

151 – آقای سیدمحمد حسینی نام پدر سیدکریم دارای 460 رای

152 – آقای جعفر صالحی فر نام پدر بهمن دارای 460 رای

153 – آقای صمد انصاری نام پدر خداداد دارای 449 رای

154 – آقای سیدمحمود رضائی نام پدر سیدمحمد دارای 445 رای

155 – خانم مرضیه فقیه الاسلام نام پدر محمدجواد دارای 445 رای

156 – آقای ابوالفضل مرادی نام پدر مراد دارای 441 رای

157 – خانم فرزانه مردانی بلداجی نام پدر فریدون دارای 439 رای

158 – خانم رقیه رمضان پوررونیزی نام پدر غلامرضا دارای 431 رای

159 – آقای ابوالفضل انصاری نام پدر غلامحسن دارای 429 رای

160 – آقای علیرضا حسینی نام پدر محمدرحیم دارای 412 رای

161 – آقای مهدی پاک مهر نام پدر مختارحسین دارای 412 رای

162 – آقای سیدعلیرضا سیادت نام پدر سیدمحمدجعفر دارای 411 رای

163 – آقای محمد مکارمی نام پدر اله مراد دارای 408 رای

164 – آقای علیرضا مرادی نام پدر قدمعلی دارای 408 رای

165 – آقای امین نوروزعلی زاده شیرازی نام پدر حسن دارای 407 رای

166 – خانم فروغ صدری نام پدر منصور دارای 405 رای

167 – آقای موحد رعیت پیشه نام پدر نعمت اله دارای 402 رای

168 – آقای یوسف علی آرمون نام پدر اسداله دارای 402 رای

169 – آقای محمود دهقانی نام پدر غلامعلی دارای 402 رای

170 – آقای میثم حبیبی نام پدر احمد دارای 398 رای

171 – آقای غلامرضا خوش رضا نام پدر اصغر دارای 395 رای

172 – آقای محمدعلی توسلی اردکانی نام پدر عطاءاله دارای 393 رای

173 – خانم مائده غریب ناصری نام پدر غلامرضا دارای 389 رای

174 – خانم صدیقه خارستانی نام پدر حسین دارای 375 رای

175 – آقای بهروز ره انجام نام پدر حاجی بابا دارای 374 رای

176 – آقای محمد محمدی نام پدر غضنفر دارای 374 رای

177 – آقای حمید شهریاری نام پدر نگهدار دارای 373 رای

178 – آقای علی رئیس پور نام پدر جانمحمد دارای 370 رای

179 – آقای عباس علی نژادی نام پدر منصور دارای 369 رای

180 – آقای علیرضا سلیمی نام پدر محمدرضا دارای 369 رای

181 – آقای احسان فصیحی اردکانی نام پدر حامد دارای 368 رای

182 – آقای احمد حق پرست نام پدر محمدابراهیم دارای 364 رای

183 – آقای سجاد محمدی نام پدر صمد دارای 360 رای

184 – آقای سیدابراهیم فوق نام پدر میرزاحسین دارای 360 رای

185 – آقای بهروز خلیفه نام پدر نشمی دارای 360 رای

186 – آقای حمید شیردژم نام پدر علی دارای 353 رای

187 – آقای حمید جم زاد نام پدر حبیب دارای 350 رای

188 – آقای محمدهادی ناجی نام پدر احمد دارای 350 رای

189 – آقای قاسم تنها نام پدر احمدعلی دارای 340 رای

190 – آقای مسعود ملک مکان نام پدر علی اکبر دارای 339 رای

191 – آقای هادی نجفی نام پدر علی سینا دارای 335 رای

192 – آقای سعید موثقی نام پدر عبدالحمید دارای 335 رای

193 – خانم نازی شکرخوار نام پدر محمدهادی دارای 333 رای

194 – آقای حمیدرضا پدرام نام پدر محمدحسن دارای 332 رای

195 – آقای حمید نادری نام پدر منوچهر دارای 325 رای

196 – آقای مرتضی اکبری نام پدر درویش دارای 314 رای

197 – آقای اسماعیل سرکوبی نام پدر محمدجواد دارای 314 رای

198 – آقای سیدعبدالصالح رحیمی نام پدر سیدمحمد دارای 313 رای

199 – آقای محمدرضا معصومی نام پدر میرزاحسین دارای 312 رای

200 – آقای سیدمحمد عرب نام پدر سید کریم دارای 310 رای

201 – آقای حسین عبدالهی نام پدر علی دارای 307 رای

202 – آقای مسعود قائدمحمدی نام پدر محمدحسن دارای 306 رای

203 – آقای مهدی احمدی نام پدر حسن قلی دارای 306 رای

204 – آقای محمدجعفر حق شناس لاری نام پدر محمدجواد دارای 304 رای

205 – آقای علی ذاکری خوب نام پدر محمدباقر دارای 303 رای

206 – آقای حمید زارعی نام پدر نجفقلی دارای 302 رای

207 – آقای فرشاد موسی نژاد نام پدر مجید دارای 295 رای

208 – آقای سیدعمادالدین منتصری نام پدر سیدمحمد دارای 293 رای

209 – آقای هادی رحیمی بد نام پدر عباس دارای 284 رای

210 – آقای محمود امیری نام پدر محمد دارای 284 رای

211 – آقای رضا پورسلطانی نام پدر محمدثانی دارای 275 رای

212 – آقای ابوالحسن جهانبخشی نام پدر ناصر دارای 274 رای

213 – آقای سجاد احصائی نام پدر محمد حسن دارای 274 رای

214 – آقای احمد ارجمندمزیدی نام پدر اکرم دارای 268 رای

215 – آقای علی امیری کنوی نام پدر مسیح اله دارای 262 رای

216 – آقای سیدعبدالمناف هاشمی نام پدر سیدعبداله دارای 261 رای

217 – آقای علی برق پیما نام پدر عبداله دارای 256 رای

218 – آقای محمدصادق بهنام نام پدر محمد دارای 251 رای

219 – آقای یوسف غلامی نام پدر موسی دارای 248 رای

220 – آقای مجتبی رضائی نام پدر بهرام دارای 246 رای

221 – آقای سیدشرف الدین سیادتان نام پدر سیدمحمد دارای 245 رای

222 – آقای سیدکرم الله حسین پورده بزرگ نام پدر سیدحسن دارای 243 رای

223 – آقای محمدهادی منصوری نام پدر بیژن دارای 239 رای

224 – آقای محمدعلی خوبان نام پدر محمد رضا دارای 237 رای

225 – آقای حسن ارژنگ زاده نام پدر احمد دارای 236 رای

226 – خانم سکینه فلامرزی منفرد نام پدر نوروزعلی دارای 235 رای

227 – آقای مهراب امیری نام پدر عوض دارای 234 رای

228 – آقای سیدابوالحسن آروین اصل نام پدر سیدحسنقلی دارای 234 رای

229 – آقای فیض اله حسینی نام پدر فتح اله دارای 234 رای

230 – آقای آیت اله مرادی نام پدر الله قلی دارای 231 رای

231 – خانم شاه نساء بهزادی نام پدر آزاد دارای 230 رای

232 – آقای مسعود مؤذنی نام پدر محمد دارای 228 رای

233 – آقای محمدرضا حیدری پورمهرآبادی نام پدر حسین دارای 223 رای

234 – آقای مجید کوثری نام پدر هوشنگ دارای 220 رای

235 – آقای محمدباقر رجبی نام پدر رجبعلی دارای 217 رای

236 – آقای زکریا کیانی نژاد نام پدر یداله دارای 215 رای

237 – آقای مجتبی رهسپار نام پدر مسعود دارای 214 رای

238 – آقای محمدرضا پوراحمد نام پدر محمدکریم دارای 212 رای

239 – آقای مهدی نادری پور نام پدر محمد دارای 206 رای

240 – آقای علی سربخش نام پدر عزیزاله دارای 198 رای

241 – آقای جمال خوبچین نام پدر هوشنگ دارای 191 رای

242 – آقای اسماعیل افراز نام پدر بهمنیار دارای 191 رای

243 – آقای مجتبی محمدپورفدشکوئی نام پدر قیطاس دارای 188 رای

244 – آقای حجت اله کشاورزی نام پدر قربان دارای 184 رای

245 – آقای محمد خلجی نام پدر اسمعیل دارای 183 رای

246 – خانم معصومه شکری زاده سعادت آبادی نام پدر قنبر دارای 180 رای

247 – آقای امین رضا صفاریان نام پدر قنبر دارای 179 رای

248 – آقای مصطفی سعیدی نام پدر صمد دارای 178 رای

249 – آقای حمیدرضا گلی پورسروستانی نام پدر جهان بخش دارای 173 رای

250 – آقای محمداسماعیل احمدیان کوشکقاضی نام پدر ابوالقاسم دارای 169 رای

251 – آقای محمد مشتاق زاده نام پدر علی دارای 155 رای

252 – آقای محمدحسین هوشمندراد نام پدر قاسم دارای 155 رای

253 – آقای محمد محمودی نام پدر صدراله دارای 151 رای

254 – آقای محمود گرامی نیا نام پدر خداکرم دارای 145 رای

255 – آقای علی دانشورکیان نام پدر غلام دارای 130 رای

256 – آقای محمدجواد حسنی نام پدر هوشنگ دارای 127 رای

257 – آقای ایمان ضیائیان نام پدر علی اصغر دارای 125 رای

258 – آقای عبداله رضائی ابوالوردی نام پدر عزیزاله دارای 111 رای

259 – آقای عبدالصمد محمدی مقدم نام پدر نجات دارای 82 رای

260 – آقای ابراهیم لطفی اکبرآبادی نام پدر امان اله دارای 78 رای

261 – آقای محمدحسین خصم افکن نظام نام پدر عنبر دارای 67 رای

می باشند.

اینک در اجرای ماده 86 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان شیراز برای قبول شکایات آماده است.

در ضمن به استناد تبصره های 1 ، 2 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

هم چنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
   پیشنهاد امروز