امیرحسن چهلتن در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

ایلنا: چهلتن می‌گوید: ادبیاتمان هم مثل خیلی چیزهای دیگر محفلی شده یعنی 12-10 نفر دور هم جمع می‌شوند و درباره کارهای خودشان…

پربازدیدترین