کد خبر: 624101 A

عضو کارگری کمیته روابط کار:

حسین حبیبی در ارتباط با جلسه‌ روز چهارشنبه کارگروه روابط کار گفت: در این نشست، با توافق کارگران و دولت، حداکثر مدت برای کارهای غیرمستمر، سه سال تعیین شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چهارشنبه هفته گذشته، اولین جلسه کمیته روابط کار با موضوع تدوین «دستورالعمل تبصره یک ماده هفت قانون کار»، با حضور کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار شد. حسین حبیبی (عضو کارگری کمیته روابط کار) در ارتباط با نتایج این کارگروه و تصمیمات مرتبط با بحث امنیت شغلی گفت: در این نشست بین دولت و نمایندگان کارگری توافق حاصل شد؛ براساس این توافق، حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیرمستمر، سه سال تعیین شد.

وی با بیان اینکه در مجموع نشست، مثبت بود، ادامه داد: نماینده کارفرمایان با تعیین سقف سه سال موافق نبود ولی به هر روی ما نمایندگان کارگری با دولت توافق کردیم و این گام مثبتی است.

به گفته‌ی حبیبی، به احتمال زیاد دوشنبه هفته جاری، توافق نهایی می‌شود و دستورالعمل تبصره یک ماده هفت، تدوین شده و پس از آن توسط وزارت کار به هیات وزیران برای تصویب نهایی و ابلاغ ارسال خواهد شد.

 او تعریف کارهای غیرمستمر و نحوه برخورد با قرارداد کار بعد از اتمام دوره سه ساله  را از دیگر مباحث مهمِ جلسه‌ی روز چهارشنبه برشمرد و تاکید کرد: تدوین دستورالعمل تبصره یک ماده هفت، براساس قانون کار، برعهده دولت و وزارت کار است؛ اما کارگروه روابط کار به عنوان یک کمیته تخصصی در تدوین این دستورالعمل به دولت کمک کرده و این همفکری موجب شد که نظرات گروه کارگری و کارفرمایی نیز شنیده شود.

به گفته حبیبی، تدوین دستورالعمل مذکور می‌تواند گام مثبتی در جهت تامین امنیت شغلی کارگران و ساماندهی قراردادهای موقت محسوب شود.

امنیت شغلی کارگران ماده هفت قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر