گزارش ایلنا از رنج و اعتراض این روزهای کشاورزان ورزنه؛

ایلنا: کشاورزان ورزنه، اژیه، زیار و... در اعتراض به سال‌ها پایمال شدن حقآبه‌های قانونی‌شان، هفته‌هاست دست به تجمعات اعتراضی…

آرشیو پرونده کارگری
پربازدیدترین