ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: تداوم سلب مسئولیت از وظایف اصلی دولت در امری حاکمیتی مثل آموزش عمومی و با هدف کاهش هزینه‌ها، آینده مطلوبی را برای…

آرشیو پرونده کارگری
پربازدیدترین