کد خبر: 653317 A

با حکم آوایی؛

وزیر دادگستری در حکمی، محمود حکمت نیا را به سمت سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری منصوب کرد.

به گزارش ایلنا،  سیدعلیرضا آوائی وزیر دادگستری در حکمی، محمود حکمت نیا را به سمت سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد و شایستگی های علمی و آثار فاخر و فعالیت های مؤثر جنابعالی در حوزه مالکیت فکری به ویژه کمک به تدوین قوانین و مقررات مربوطه از جمله نقشه جامع علمی کشور و قانون پیشنهادی مالکیت صنعتی و با توجه به نقش محوری مالکیت فکری در اقتصاد دانش بنیان به عنوان سرپرست معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری منصوب می شوید.

 

آوایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر