کد خبر: 1241308 A

در کمیسیون شوراها صورت می‌گیرد؛

هیات رئیسه تحقیق و تفحص ها از شهرداری آبادان و نحوه اجرای تقسیمات کشور در کمیسیون امور داخلی کشور تعیین می شود.

به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در هفته پیش روی نشست هایی برای بررسی برخی امور دارند که دستورکار این کمیسیون به شرح زیر اعلام شده است.

شنبه ۲۱ خرداد

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

یکشنبه ۲۲ خرداد

گزارش اقدامات و برنامه های مرکز پژوهش ها و اولویت های تقنینی و نظارتی کمیسیون در اجلاسیه سوم با دعوت از رئیس مرکز پژوهش ها

تعیین هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از شهرداری آبادان و اروند کنار

کارگروه بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان با حضور کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های ذیربط

دوشنبه ۲۳ خرداد

بررسی طرح ها و لوایح ارجاعی به کارگروه های تخصصی با حضور کارشناس مرکز پژوهش ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط

سه شنبه ۲۴ خرداد

بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها (ثبت ۷۵۹ -اعاده شده از شورای نگهبان) با دعوت از عضو محترم شورای نگهبان و کارشناس مرکز پژوهش ها

تعیین اعضا هیات تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون تقسیمات کشوری

چهارشنبه ۲۵ خرداد

نشست هیأت رئیسه کمیسیون و رؤسای کمیته های تخصصی

انتهای پیام/
سه گانه شهرداری هیئت رئیسه آبادان کمیسیون شوراها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر