معاون وزیر مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه:

ایلنا: معاون وزیر توسعه دیجیتال، مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه گفت: هیچ مسنجر دیگری در روسیه بلوکه نشده است و تلگرام…

پربازدیدترین