کد خبر: 693878 A

نماینده وزارت کشاورزی فرانسه:

نماینده وزارت کشاورزی فرانسه گفت: سطح حداکثری پسماند براساس بهترین روش‌های کشاورزی مشخص می‌شود و در سطح اتحادیه اروپا سعی داریم حداقل بهترین سطح را داشته باشیم و مقرراتی را هم در این زمینه داریم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیلوی مالزیو نماینده وزارت کشاورزی فرانسه در همایش همکاری‌های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا در رابطه با مدیریت آفت‌کش‌ها در این اتحادیه اظهار کرد: ما در سطح بین‌الملل کدی داریم که مدیریت آفت کش‌ها را مشخص می‌کند و مراجع ملی از آن استفاده می‌کنند که هدف آن کاهش و از بین بردن ریسک‌های مرتبط با آفت‌کش است.

وی با بیان اینکه ما به آفت‌کش نیاز داریم تا از وجود نباتات حفاظت کنیم، افزود: آفتکش‌ها اهمیت حیاتی برای اروپا دارند. ما مقرراتی در این زمینه داریم که به منظور حفاظت از گیاه‌ها است و مقررات دیگری را هم برای آفت‌کش و زیست‌کش‌هایی داریم که در خانه استفاده می‌شود.

مالزیو ادامه داد: استفاده از مواد حفاظت‌کننده از نباتات را نمی‌توان به حال خود رها کرد. ما سه متن هم در اروپا در این زمینه داریم و در این میان استفاده پایدار اهمیت بسیاری دارد و این مقررات میزان مصرف را برای ما مشخص کرده است.

نماینده وزارت کشاورزی فرانسه در رابطه با حفاظت از محیط زیست در برابر آفت‌کش‌ها اذعان داشت: ما دستورالعملی برای استفاده از آفت‌کش داریم تا به این ترتیب حیوانات و محیط زیست کمتر در برابر آن قرار بگیرند و هدف این است که کشاورزان را آموزش دهیم که به چه نحو با آفت‌کش کار کنند. همچنین ممنوعیت اسپری‌های آ‌فت‌کش را داریم و شفافیت در کار که در تهیه مقررات دخیل بوده‌اند. ما برنامه‌های عملی ملی مشخص کرده‌ایم که کشورهای عضو باید به این اهداف برسند و آن را تکمیل کنند.

وی افزود: سطح حداکثری پسماند براساس بهترین روش‌های کشاورزی مشخص می‌شود و در سطح اتحادیه اروپا سعی داریم حداقل بهترین سطح را داشته باشیم و مقرراتی را هم در این زمینه داریم. محصولات نباتی ترکیبی از مواد طبیعی و مواد شیمیایی هستند و این ترکیب‌ها یا برای حفاظت از نباتات استفاده می‌شوند و یا کارکرد بهینه فعال دارند.

مالزیو در رابطه با مقررات استفاده از آفت‌کش‌ها خاطرنشان کرد: مقررات با چند دسته از مواد سروکار دارند مانند مواد زیستی وموادی که ریسک کمتری دارند مانند اسیدها و برخی مواد فعالی که قرار است جایگزین آیتم‌های موجود در بازار شوند. البته قرار نیست پیامد اقتصادی برای تولیدکننده داشته باشند. برای کشاورزان مجوز موقت مصرف صادرمی‌کنیم تا به مشکل برنخوریم.

وی افزود: برای اینکه یک ماده فعال اجازه حضور در بازار پیدا کند باید پرونده تشکیل شود و اطلاعات لازم در پرونده درج شود لذا این مواد نباید تاثیر سوئی در انسان و حیوان بگذارد. به همین منظور بیش از ورود به بازار باید تاییدیه بازار داشته باشد و p.p.p آن مشخص شود.

نماینده وزارت کشاورزی فرانسه ادامه داد: در سطح کمیسیون اتحادیه اروپا تحت فشار بودیم که باید حتماً در این زمینه کار کنیم تا کاندیداهای معرفی شده را برای جایگزینی انتخاب کنیم. ارزش‌یابی که در سطح اتحادیه انجام می‌شود مشخص می‌کند که کدام موارد باید جایگزین شود و به کدام آفت‌کش‌ها مجوز داده شود. زمان ارائه مجوز تمام کشورهای عضو باید نتیجه ارزشیابی را بپذیرند. قصد ما حمایت از مصرف‌کننده است و باید ساختار اصلی نباتات حفظ شود.

وی با اشاره به حمایت اتحادیه اروپا از تولیدکنندگان اذعان داشت: اتحادیه اروپا تصمیم گرفته میزان حمایت را از تولیدکنندگان افزایش دهد. کودکس برای ما  مرجع ایمنی محسوب نمی‌شود. کشورهای عضو باید از معیارهای اتحادیه اروپا استفاده کنند.

حفاظت از محیط زیست کشاورزی محیط زیست مواد شیمیایی اروپا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر