شهردار اصفهان خبر داد؛

ایلنا: شهردار اصفهان گفت: با هدف ارتقای رفاه کارگران زمان جمع آوری پسماندهای تر از 4 تیرماه در سطح شهر تغییر می کند.

پربازدیدترین