مهرعلیزاده مطرح کرد:

ایلنا: استاندار اصفهان گفت: در طرح استفاده از پساب برای کشاورزی و صنعت ، پساب در حد آب گوارا تصفیه می شود و ما این تکنولوژی…

پربازدیدترین