در سمینار "هویت فرهنگی در توسعه پایدار شهری"در اصفهان مطرح شد ؛

ایلنا: برنامه توسعه استان اصفهان در سه محور تعریف شده که گردشگری یکی از آن ها است. بر همین اساس دوستداران میراث فرهنگی شهر…

پربازدیدترین