کد خبر: 1289895 A

لیست تخلفات مجمع انتخابات هیئت کشتی فارس به اداره بازرسی استان

برخی اعضای مجمع انتخاباتی درخواستی را امضا و به اداره بازرسی استان فارس ارائه کرده اند که در آن لیست تخلفات مجمع انتخابات هیئت کشتی استان فارس ارائه شده است.

 لیست تخلفات مجمع انتخابات هیئت کشتی فارس به اداره بازرسی استان

 در متن این درخواست که یک نسخه آن به خبرگزاری ایلنارسیده است، آمده است:

دوره چهارساله رئیس اسبق هیئت کشتی استان فارس در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده است و طبق دستورالعمل نحوه ثبت نام از داوطلبان ریاست اداره کل ورزش و جوانان استان فارس می بایست ۶۰ روز قبل از اتمام دوره نسبت به معرفی دبیرمجمع و انتشار فراخوان ثبـت نـام اقدام می نموده است که متاسفانه اداره کل ورزش و جوانان فارس ۲ اسفندماه طی نامه ۲۱۳/۵۹۴۱۱۱ به دبیر وقت هیئت کشتی استان فارس ابلاغ نموده و این کار صورت پذیرفته که طبیعتا با توجه به نقض ماده ۴ و نیز به طبع آن فرصت اندک و غیر قانونی ، عده زیادی موفق به ثبت نام نشده اند.

 تخلف دوم ، نقض ماده ۸ دستورالعمل نحوه ثبت نام با موضوع تعیین شرایط احراز داوطلبان) :پس از پایان مهلت ثبت نام ، طبق بند ۲ ماده ۸ دستورالعمل ، معاون ورزشی اداره کل استان موظف بوده است که ظرف مدت ۷ روز پس از ثبت نام با اخذ مدارک کامل داوطلبان و حصول انطباق آنها با مفاد ۵ و ۶ دستورالعمل ، اسامی و مدارک افراد واجد شرایط را به ذینفعان و مراجع نظارتی ذیصلاح جهت طی مراحل قانونی ارائه نماید ، که متاسفانه این ماده قانونی نیز رعایت نشده است و یکی از دلایلی است که منجر به تاخیر بیش از هفت ماهه برگزاری مجمع انتخاباتی مذکور گردیده است. 

تخلف سوم ( نقض مفاد فراخوان ثبت نام ):ثبت نام کنندگان (داوطلبان پست ریاست) طبق فراخوان ثبت نام موظف بوده اند ظرف مدت ۱۰ روز مدارک خود و نفرات پیشنهادی را تکمیل و ارائه نمایند که این مورد نیز نه تنها انجام نگردیده است بلکه شواهد و مستندات حاکی از آنست که مدارک داوطلبان پس از چند ماه ، تکمیل و به اداره کل تحویل شده است.

تخلف چهارم ( نقض ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه ثبت نام با موضوع نحوه شرکت در مجمع) : مطابق بند ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل ، نایب رئیس مجمع مکلف است حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع تاریخ و محل و دستور جلسه مجمع را در سایت اطلاع رسانی اداره کل استان اعلان نماید که انجام نشده است. طبق بند ۵ ماده ۱۰ دستورالعمل ، نایب رئیس مجمع موظف است نفرات بند های ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده هفت آیین نامه را حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع مشخص نموده و به دبیر مجمع اعلام نماید که ظاهرا انجام نشده است. 

تخلف پنجم ( نقض بند ۱۲ ماده هفت آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی با موضوع نفرات دارای حق رای در مجمع): طبق بند ۱۲ ماده هفت آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی ، یکنفر ورزشکار مرد و یکنفر ورزشکار زن از میان ورزشکاران برتر سال منتهی به مجمع به پیشنهاد نایب رئیس مجمع و تایید رئیس مجمع باید در مجمع حضور و حق رای داشته باشد که متاسفانه رییس مجمع ورزشکاران برتر پیشنهادی را حذف نموده و عده ای از ورزشکاران را در لیست خود جای داده است که در سال منتهی به مجمع هیچگونه عنوان و مقامی را در سطوح مختلف بین المللی استانی و جهانی کسب ننموده اند. به خودی خود ممکن است شبهاتی را ایجاد نماید)

تخلف ششم ( نقش بند ۱۳ ماده هشت آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی با موضوع نشرات دارای حق رای در مجمع): صین بند ۱۳ ماده هفت آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی ، یکنفر مربی مرد و یکنفر مربی زن از میان مربیان فعال با بالاترین مدرک مربیگری به بایت در مجمع حضور و حق رای داشته باشد که متاسفانه رییس مجمع مربیان پیشنهادی دارای بالاترین مدرک مربیگری را حذف نموده و یک مربی با پایین ترین درجه مربیگری را در لیست خود جای داده است که متاسفانه این مورد نیز احتمال ایجاد شبه مهندسی در انتخابات را در پی خواهد داشت.

تخلف هفتم ( نقش بند ۱۴ ماده هفت آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی با موضوع نقرات دارای حق رای در مجمع): ۱۴ ماده شد آیین نامه نحوه فعالیت هیئت های ورزشی ، دکتر داور، مرد و یکنفر داور زن از میان داوران فعال با بالاترین رده داوری به پیشنهاد

رییس مجمع باید در مجمع حضور و حق رای داشته باشد که متاسفانه رییس مجمع بانوی داور پیشنهادی فعال استان و گواهی داوری را حذف نموده و احدی از بانوان را در لیست خود جای داده است که طبق اسناد و شواهد و استعلام از هیئت کشتی استان فارس تا کنون هیچ گونه فعالیتی علی الخصوص به عنوان داور در هیئت کشتی استان فارس نداشته است که متاسفانه این مورد نیز احتمال ایجاد شبهه مهندسی در انتخابات را در پی خواهد داشت. 

تخلف هشتم ( نقض بند ۸ ماده ۳ دستورالعمل نحوه ثبت نام با موضوع وظایف دبیر مجمع) : طبق بند ۸ از ماده ۳ دستورالمل نحوه ثبت نام دبیر مجمع موظف است ده روز قبل از انتخابات ، مدارک اعضا ، ابلاغ سرپرستان یا روسای هیئت های شهرستانی را کنترل نماید و همچنین معرفی نامه سازمان های دارای حق رای در مجمع را اخذ نماید که شواهد حاکی از آنست که ایـن مـورد مـهـم نیـز طبق هنوز انجام نشده است. 

تخلف نهم ( نقص بند ۷ ماده 3 دستورالعمل نحوه ثبت نام با موضوع وظایف دبیر مجمع) : طبق بند ۷ از ماده ۳ دستور المل نحوه ثبت نام دبیر مجمع موظف است حداقل هفت روز قبل از برگزاری مجمع زمان و مکان برگزاری مجمع را بـه همـراه لیست به داوطلبین اعلام نماید که این مورد نیز انجام نگرفته است. 

تخلف دهم ( عدم اجرای کامل بند ۲ از ماده ۸ آیین نامه نحوه فعالیت هیات های استانی با موضوع برگزاری جلسه دوم مجمع ) : طبق آیین نامه در صورتی که مجمع در جلسه اول به حدنصاب لازم نرسد ، جلسه دوم حداکثر ظرف یک ماه با دعوت رسمی ( ارسال نامه کتبی یا پست الکترونیکی و فراخوان در سایت اداره کل ) برگزار و حد نصاب رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء خواهد بود . این درحالیست که مجمع دوم درست از مجمع اول و پانزده دقیقه بعد از فراخوان در سایت اداره کل ورزش و جوانان فارس بدون اطلاع رسانی شفاهی و کتبی به ۱۲ نفر از اعضای مجمع برگزار گردیده است.

تخلف یازدهم: حضور دو تن به عنوان نماینده هیات شهرستان ها که فاقد ابلغ قانونی از سوی سرپرست  وقت و رییس هیات استان بوده و علی رقم نداشتن  وجهه قانونی به عنوان نماینده روسای هیات های شهرستانی در مجمع حضور یافته و رای آنها نیز محاسبه شده است.

انتهای پیام/
استان فارس انتخابات زمان و مکان کشتی تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
تبلیغات
ارسال نظر