کد خبر: 1239724 A

بازرسی کل استان قزوین در راستای رسالت‌های قانونی و سیاست‌های نظارتی کشوری، ضمن دعوت از دستگاه‌های اجرایی متولی استانی، اولین نشست شناسایی ساختمان‌های ناایمن استان را برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، اولین نشست شناسایی ساختمان‌های نا ایمن استان قزوین، به ریاست معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان و دبیری سربازرس گروه شهرداری‌ها و شوراهای بازرسی کل و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های متولی در محل سالن جلسات بازرسی کل استان قزوین تشکیل شد.

محسن جانجان در این کمیته با تاکید بر نقش مهم و موثر نهادهای متولی نظارت بر ساختمان سازی و امور شهری شهرسازی در پیشگیری از اتفاقاتی نظیر حادثه آبادان اظهار کرد: همه ما از نظر قانونی در قبال وظایفی که به عهده ما به عنوان کارگزار نظام، سپرده می‌شود مسئول هستیم.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان قزوین افزود: هدف از تشکیل این کمیته، شناسایی ساختمان‌های پرخطری هستند که اصول و ضوابط فنی مربوطه را رعایت نکرده‌اند، بیان مسائل، چاره اندیشی و پیشگیری از وقوع حوادث تلخ است، لذا در این راستا پیگیری‌های قضایی و اداری نیز در دستور کار قرار دارد.

در این جلسه ضمن تبادل نظر بین اعضای حاضر، بر شناسایی و دسته بندی ساختمان‌های در معرض خطر که دارای نواقص فنی و فاقد پایان کار و تاییده‌های قانونی هستند، تاکید و مقرر شد کمیته مذکور به صورت هفتگی تا حصول نتیجه و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی مسئول نظارت براصول فنی ساختمان سازی و امور شهری ادامه داشته باشد.

انتهای پیام/
استان قزوین دستگاه های اجرایی شهرداری معاون سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر