کد خبر: 650223 A

تفاهمنامه همکاری در رابطه با توانمندسازی زنان بین ایران و اندونزی امضا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، تفاهمنامه همکاری توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزیر توانمندسازی زنان و حمایت از کودکان اندونزی در رابطه با حمایت از کودکان و تاب‌آوری خانواده براساس احترام، نفع متقابل و برابری منعقد شد.

این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه زنان و کودکان بین دو کشور و در 9 بند به امضا رسیده است. گسترش و توسعه مشارکت زنان در سیاست‌ها، حمایت از زنان و کودکان در بر ابر هر نوع خشونت، تبادل تجربیات و عملکردها در موضوعات زنان و کودکان و همچنین گسترش و توسعه نقش مشارکت زنان در تجارت و توسعه فناوری از اهداف این تفاهمنامه است که به مدت دو سال اجرایی خواهد شد و با همین مدت نیز قابل تمدید است.

ایران خانواده زنان فناوری اندونزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر