کد خبر: 639944 A

رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سالانه حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار آزمایش ویتامین D توسط بیمه سلامت پوشش داده می‌شود که بدون در نظر گرفتن سایر سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۳۰ میلیارد تومان برای این سازمان هزینه در پی دارد.

به گزارش ایلنا، بر اساس مطالعاتی که وزارت بهداشت انجام داده است کمبود ویتامین D در همه گروه‌های سنی شایع است و به دلیل شیوع بالای این مشکل، کمیته کشوری و مشورتی پیشگیری از کمبود ویتامین D در وزارت بهداشت تشکیل شده است. با توجه به شیوع کمبود ویتامین D در کشور باید با استفاده از مکملهای این ویتامین در گروههای مختلف سنی از بیشتر شدن کمبود آن پیشگیری کنیم. البته برای پیشگیری از کمبود این ویتامین حتما نیازی به آزمایش نیست و با تجویز دوز ایمن میتوان از کمبود آن جلوگیری کرد.

با وجود توصیه وزارت بهداشت همچنان تجویز آزمایش‌های ضروری ویتامین D از سوی پزشکان در کشور انجام می‌شود. 

سید سعید انوری - رئیس گروه پاراکلینیک سازمان بیمه سلامت ایران، نسبت به انجام آزمایش‌های غیرضروری ویتامین D در کشور هشدار داد و گفت: سالانه حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار آزمایش ویتامین D توسط بیمه سلامت پوشش داده می‌شود که بدون در نظر گرفتن سایر سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۳۰ میلیارد تومان برای این سازمان هزینه در پی دارد. 

وی ادامه داد: هزینه اضافی که آزمایش‌های ویتامین D در بر دارد هم به فرد و هم به نظام سلامت تحمیل می‌شود که باید از آن خودداری شده و تنها در مواقع ضروری از سوی پزشک تجویز شود.

ایران پوشش سلامت وزارت بهداشت ویتامین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر