کد خبر: 1139662 A

کارگران شرکتی مخابرات با استناد به تبصره دو ماده 7 قانون کار در حال حاضر شکایتی تنظیم کرده و منتظر برگزاری جلسه‌ی هیئت تشخیص هستند. آنها می‌گویند به استناد این قانون قراداد ما باید دائمی باشد.

 کارکنان شرکتی مخابرات خوزستان که از ابتدای مهرماه به آن‌ها اجازه‌ی ورود به اداره داده نشده است، در تماس با خبرنگار ایلنا می‌گویند: حدود ۴ سال است که کارفرما با ما قرادادهای سه ماهه می‌بندد و با این کار می‌خواهد زبانِ اعتراض ما را ببندد. 

آن‌ها می‌گویند: حدود ۸۰ کارگر شرکتی هستیم که در اعتراض به نوع قرادادهایمان و اینکه طبق قانون در کارهای مستمر قراردادهای دائم باید تنظیم شود، دو ماه قرارداد کار را امضا نکردیم و بدون قرارداد به کار خود ادامه دادیم. 

طبق تبصره۲ماده ۷قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ کارگران شرکتی مخابرات نیز با استناد به این بند در حال حاضر شکایتی تنظیم کرده و منتظر برگزاری جلسه‌ی هیئت تشخیص هستند. 

گفتنی است؛ کارفرما با استناد به اینکه این کارگران قرارداد را امضا نکرده‌اند، از اول مهر از ورود آن‌ها به شرکت جلوگیری کرده و علی رغم جلسات متعددی که در استانداری و فرمانداری برای بازگشت به کار این کارکنان برگزار شده، آن‌ها هنوز اجازه‌ی ورود به شرکت را ندارند.

انتهای پیام/
قراداد موقت کارگران شرکتی مخابرات تبصره دو ماده 7 اخراج کارگران شرکتی مخابرات قرادادهای دائم اعتراض کارگران شرکتی مخابرات خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر