تصویرگری کتاب کودک

  • فریده خلعتبری:

    مدیر انتشارات شباویز معتقد است: جایزه تصویرگری آینه دار دوران بازآفرینی سنت تصویرگری کتب بزرگسالان است.

  • غریب‌پور در گفت‌وگو با ایلنا:

    یک تصویرگر کتاب کودک با بیان اینکه هماهنگی بین متن، تصویر و تناسب آن با سن مخاطب بسیار اهمیت دارد، گفت: تصویرسازی در بسیاری از موارد به پرورش تخیل در کودک کمک می‌کند و کودک با بهره‌گیری از آن دنیاهای جدیدی را برای خود خلق می‌کند.

  • در گفت‌و گو با یک تصویرگر کودک مطرح شد؛

    یک تصویرگر کتاب کودک با بیان اینکه در اروپا و آمریکا ناشر تصمیم‌گیرنده است چراکه او سرمایه‌گذاری می‌کند، گفت: آنجا به فروش بسیار اهمیت می‌دهند به همین دلیل نیز کارهای خوب ارائه می‌دهند تا خریدار داشته باشد.