بیماریهای غیر‌واگیر دار

  • رییس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت:

    رییس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: بیماری‌های غیرواگیر درحال حاضر، مهمترین تهدیدکننده سلامت در جهان و همینطور در ایران محسوب می‌شود. بیش از ٨٠ درصد مرگ و میر در کشور به علت بیماری‌های غیرواگیر رخ می‌دهد.