در پی اجرای قانون منع بکارگیری ‌بازنشستگان صورت گرفت؛

ایلنا: براساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی، جایگزینی 14 استاندار جدید با نظر هئیت دولت در دستور کار قرار گرفت…