رئیس‌جمهور در دیدار با اقشار مختلف مردم جیرفت:

ایلنا: رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت حضور میدانی دولتمردان برای غلبه بر مشکلات مزمن کشور تاکید کرد: لذت من با مردم و در میان…