کد خبر: 1266866 A

مرکز آمار ایران اعلام کرد:

سبد حداقل معیشت سال گذشته ۲میلیون ۳۵۰ هزارتومان کمتر از هزینه متوسط خانوار شهری ۱۴۰۰

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه‌های متوسط خانوار شهری را ۹میلیون و ۲۵۰هزار تومان در سال ۱۴۰۰ حدود ۲میلیون ۳۵۰هزار تومان بیش از سبد حداقل معیشت اعلام شده آن سال (۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان) است.

سبد حداقل معیشت سال گذشته ۲میلیون ۳۵۰ هزارتومان کمتر از هزینه متوسط خانوار شهری ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اعلام و محاسبات فنی مرکز آمار ایران، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته با رشد ۵۱ درصدی ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان و درآمد خانوار روستایی ۶۳میلیون و ۷۱۳ هزار تومان بوده است. 

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد هزینه‌های متوسط خانوار شهری را ۹میلیون و ۲۵۰هزار تومان در سال ۱۴۰۰ حدود ۲میلیون ۳۵۰هزار تومان بیش از سبد حداقل معیشت اعلام شده آن سال (۶میلیون و ۹۰۰هزار تومان) است.

مرکز آمار در این گزارش که طی طرح آمارگیری ۱۹ هزار و ۶۱۸ خانوار نمونه در نقاط شهری و ۱۸ هزار و ۳۷۰ نفر در نقاط روستایی به دست آمده است، نشان داد که متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزار ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل از آن نزدیک به ۵۰درصد افزایش داشته است. 

از هزینه کل سالانه‌ی خانوار شهری ۲۴ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان با سهم ۲۷ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی ۶۷ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان با سهم ۷۳ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. 

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم ۲۱ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۹ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. 

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل، ۵۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۴ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. 

در سال ۱۴۰۰، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ۹۵.۲ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است. 

متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی ۵۱ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۵۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی ۲۰ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان با سهم ۴۰ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی ۳۱ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان با سهم ۶۰ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. 

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ۲۲ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۳۱ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. 

متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل ۵۱.۵ درصد افزایش داشته است. 

منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ۳۳.۹ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۱.۲ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۵ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.

انتهای پیام/
مرکز آمار ایران سبد حداقل معیشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر