راهپیمایی 22 بهمن درقم

عکاس: هادی چهرقاتی
کد خبر : ۱۴۴۷۴۶۱