در همایش روسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور مطرح شد:

ایلنا: رئیس‌جمهور تاکید کرد: آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکن،…

پربازدیدترین