روحانی در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل:

ایلنا: رئیس جمهور کشورمان، ایران را نه بر اساس سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری خواند و خطاب به سران کشورهای جهان…

پربازدیدترین