<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.ir Sat, 21 Sep 2019 01:15:03 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[در مورد دانشگاه‌های دولتی بدون کنکور اطلاع‌رسانی خوبی صورت نگرفته است/ باید با پدیده گردش مالی کنکور در آموزش و پرورش مقابله کنیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-806914 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/806914-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
وزیر آموزش و پروش تاکید کرد: دانش‌آموزان ما از همان دوران ابتدایی مشق کنکور انجام می‌دهند و ما قطعا با مافیای آن که یک گردش مالی بزرگ در کنار آموزش و پروش شکل داده است مقابله می‌کنیم.
]]>
Fri, 20 Sep 2019 04:37:03 +0000
<![CDATA[ماموریت جهانگیری به رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس‌جمهور برای حمایت از بخش تولید و صنعت کشور]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-812033 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/812033-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
جلسه بررسی نحوه حمایت از بخش تولید و صنعت کشور در سال‌های ٩٨ و ٩٩ به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
]]>
Thu, 19 Sep 2019 09:44:06 +0000
<![CDATA[دبیرخانه مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد دایر است/ اقدامات خوبی در حوزه طراحی لباس ایرانی و اسلامی صورت گرفته است]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-807125 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/807125-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامس گفت: دبیرخانه مد و لباس در وزارت در معاونت هنری وزارت خانه تشکیل شده و وظایف هر بخشی هم مشخص است.
]]>
Thu, 19 Sep 2019 04:30:00 +0000
<![CDATA[تهران و آنکارا مکمل نیازهای یکدیگر در بخش بهداشت و درمان باشند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811785 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811785-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایجاد کمیته سلامت در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه را نشانه توجه دو کشور به ظرفیت‌های فراوان همکاری‌ در عرصه بهداشت و درمان دانست.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 16:21:19 +0000
<![CDATA[بازگشت پیشنهاد ایجاد تشکل‌های صنفی توسط هنرمندان به کمیسیون فرعی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811750 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811750-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C
پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ایجاد سازو کار برای مجوز تأسیس انجمن صنفی سراسری توسط پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر و رسانه که به دلیل فوریت در جلسه اصلی کمیسیون فرهنگی مطرح شده بود، به منظور بررسی بیشتر به جلسه فرعی این کمیسیون ارجاع شد.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 15:17:57 +0000
<![CDATA[تهران و آنکارا مکمل نیازها در بخش بهداشت و درمان]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811761 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811761-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ایجاد کمیته سلامت در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه را نشانه توجه دو کشور به ظرفیت‌های فراوان همکاری‌ در عرصه بهداشت و درمان دانست.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 15:15:57 +0000
<![CDATA[بررسی اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت در کمیسیون امور اجتماعی دولت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811749 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811749-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
پیش نویس اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت موضوع ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به پیشنهاد اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف در ۲۵ ماده تهیه شده، در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک است.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 14:50:53 +0000
<![CDATA[معافیت بنیاد امور بیماری‌های خاص از پرداخت مالیات و عوارض واردات تجهیزات پزشکی بیمارستانی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811748 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811748-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
معاون اول رییس جمهور مصوبه معافیت بنیاد امور بیماری‌های خاص از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات ۲۱ ردیف کالایی به منظور تجهیز بیمارستان فوق تخصصی سرطان را ابلاغ کرد.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 14:30:42 +0000
<![CDATA[ایران و ترکیه می توانند هسته اصلی تعامل توسعه محور با کشورهای منطقه باشند/ با جدیت بدنبال گسترش حجم روابط و مبادلات هستیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811743 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811743-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
رئیس دفتر رئیس جمهور، از ایران و ترکیه به عنوان دو کشور اسلامی و همسایه با ظرفیت های سیاسی ، اقتصادی و جغرافیایی استثنایی در بین کشورهای اسلامی منطقه نام برد و تاکید کرد: تهران و آنکارا می‌توانند هسته اصلی تعامل توسعه محور با سایر کشورهای منطقه باشند.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 13:57:38 +0000
<![CDATA[اختصاص تسهیلات برای تکمیل طرح ریلی چابهار به زاهدان/ موافقت با دائمی شدن مقررات لغو روادید یکطرفه برای ورود اتباع عمانی به ایران ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811584 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811584-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، با اختصاص تسهیلات به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح «اتصال چابهار به شبکه ریلی» موافقت کرد.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 09:32:12 +0000
<![CDATA[تجدیدنظر در همکاری با خودروسازانی که از ایران رفتند/ خودروسازان فروش اموال مازاد و غیرمولد خود را جدی گرفته‌اند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811569 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811569-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
وزیز صنعت گفت: خودروسازان فروش اموال مازاد و غیرمولد خود را جدی گرفته‌اند و با تکمیل خودروهای ناقص و تحویل آنها به مردم، نقدینگی وارد چرخه خودروسازی خواهد شد.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 09:28:14 +0000
<![CDATA[ ۸ هزار اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین در نظر گرفته شده است/ بلیت اتوبوس گران نشده است]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811575 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811575-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر راه مسکن و شهرسازی ۸ هزار اتوبوس برای جابجایی زائران اربعین در نظر گرفته شده است که پیش بینی می‌کنیم کافی باشد و با مشکل کمبود اتوبوس مواجه نباشیم.درباره جابجایی مسافران در ایام اربیعین گفت:
]]>
Wed, 18 Sep 2019 09:25:31 +0000
<![CDATA[جلسه امروز هیئت دولت]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811545 /بخش-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-14/811545-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
]]>
Wed, 18 Sep 2019 08:41:16 +0000
<![CDATA[احتمال لغو سفر رئیس‌جمهور و ظریف به نیویورک/ کارشکنی آمریکا در صدور ویزا برای هیئت ایرانی]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811517 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811517-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
دولت آمریکا بر اساس یک تصمیم غیرمنتظره و به دور عرف دیپلماتیک کشورها تاکنون ویزایی برای رئیس‌جمهور و وزیر امورخارجه برای شرکت در نشست سالانه سازمان ملل صادر نکرده است.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 08:23:54 +0000
<![CDATA[در بخش صنعت، معدن و کشاورزی از رشد منفی خارج شده‌ایم/ یارانه طبقات متوسط و پایین را قطع نمی‌کنیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811498 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811498-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
سخنگوی دولت گفت در حوزه صنعت و معدن از رشد منفی به صفر و در بخش کشاورزی به رشد مثبت رسیده‌ایم.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:58:14 +0000
<![CDATA[به جای اتهام‌زنی، قدرت ملت‌ها را باور کنید/ ملت ایران ملت صلح، دیپلماسی و مذاکره است/ اگر دنبال مذاکره‌‌اید همه فشارها علیه ایران را متوقف کنید]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811495 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811495-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
رئیس جمهور، مقاومت ملت‌های بیدار و هوشیار منطقه را شعله خاموش‌ناشدنی دانست و با تاکید بر اینکه "به جای اتهام زنی، قدرت ملت‌ها را باور کنید و هیچ دولتی در کار نیست بلکه ملت‌ها به پا خاسته‌اند"، تاکید کرد: دشمنان منطقه باید از پاسخ هشدارآمیز یمنی ها درس بگیرند و آتش جنگ در منطقه را خاموش کنند.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:45:14 +0000
<![CDATA[نمی‌توان مدیریت‌ اپراتورها را به دست هر کسی داد/ پیگیر صلاحیت فنی مدیران عامل اپراتورها هستیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811482 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811482-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
وزیر ارتباطات با بیان اینکه مخالفت با انتصاب مدیرعامل رایتل نظر کمیسیون تنظیم مقررات بوده، صلاحیت فنی را از اصوال انتخاب مدیران عامل اپراتورها بیان کرد.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:43:13 +0000
<![CDATA[آثار حادثه آرامکو کوتاه مدت است/ نباید از نفت به عنوان سلاح استفاده کرد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811485 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811485-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
وزیر نفت گفت: تولید ما در میدان گازی پارس جنوبی در حد ۷۵۰ میلیون مترمکعب تا اواخر سال خواهد رسید.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:36:09 +0000
<![CDATA[هیچ افقی برای حل ریشه‌ای مشکل کارگران هپکو نمی‌بینم/ سازمان خصوصی‌سازی سهامدار هپکو را عزل کند]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811472 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811472-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%DA%A9%D9%86%D8%AF
استاندار مرکزی گفت: طی اقدامات و مصوباتی که داشتیم مدیرعامل هپکو تعیین شد اما برخی وزرا به دلیل عدم اطلاع کاملشان از هپکو می‌گفتند اگر مدیرعامل برای هپکو تعیین شود مشکل حل می‌شود اما وقتی مدیر عامل دستش بسته و اختیاری ندارد علامه دهر هم باشد، نمی‌تواند کاری کند. مدیران ما هم برخی بی اطلاع هستند و همین بی اطلاعی‌ها است که هپکو را هرروز وارد مشکل می‌کند.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:32:25 +0000
<![CDATA[توسعه کمی مناسبی در آموزش و پرورش داریم/ باید به ارتقاء کیفیت بپردازیم]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811476 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811476-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85
وزیر آموزش و پرورش گفت: الان باید برای کیفیت تلاش شود و در سند تحول بنیادین برنامه‌هایی خوبی برای دروس داریم و برای تولید محتوا و برنامه آموزشی متناسب برای دانش‌آموزان تدابیری اندیشیده شده است.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:27:26 +0000
<![CDATA[رئیس‌جمهور ۳ عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را منصوب کرد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811475 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811475-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
رئیس جمهور در حکمی آقایان سید محمدصادق خرازی، محمدحسین ایمانی خوشخو و غلامحسین شافعی را به عضویت «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» منصوب کرد.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:23:56 +0000
<![CDATA[واکنش وزیر دفاع به اتهام‌زنی‌ها درباره نقش ایران در حمله آرامکو ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811474 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811474-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به برخی ادعاها درباره نقش ایران در حمله به تاسیسات نفتی عربستان گفت:‌ یمنی‌ها به لحاظ نظامی حدود دو سال قبل نیز یمنی‌ها چنین عملیاتی را انجام داده بودند و به یک فرودگاه در امارات حمله کرده و موشک با برد ۱۲۰۰ کیلومتر شلیک کرده بودند.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:22:23 +0000
<![CDATA[شرایط جدیدی در روابط بانکی کشورهای منطقه حاکم می‌شود/ پیش‌بینی انجام مبادلات بدون دلار با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811468 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811468-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در رایزنی‌هایی که اخیرا با ترکیه و روسیه داشتیم بحث اصلی این بود دو کشور هم از سوئیفت و هم از مبادله با دلار اجتناب کنند و با پول ملی مبادله کنیم. الان با ترکیه و عراق این کار را می‌کنیم و می‌توان این روند را توسعه داد.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:17:22 +0000
<![CDATA[دانشکده فوریت‌های پزشکی را از اول مهرماه دایر می‌کنیم/ استخدام تکنسین فوریت پزشکی خانم برای اولین بار]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811460 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811460-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1
وزیر بهداشت با اعلام این خبر که می‌خواهیم برای اولین بار تکنسین فوریت پزشکی خانم به این مجموعه اضافه کنیم، گفت: این کار برای مملکت موثر خواهد بود.
]]>
Wed, 18 Sep 2019 07:06:58 +0000
<![CDATA[‌ایجاد‌ دبیرخانه‌ اجرای تصمیمات کمیسیون‌مشترک اقتصادی ایران و ترکیه]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811299 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811299-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
رییس دفتر رییس جمهور و رییس ایرانی کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه در صدر هیاتی با وزیر تجارت ترکیه دیدار کرد.
]]>
Tue, 17 Sep 2019 18:40:08 +0000
<![CDATA[توسعه‌ ترانزیت پیشران روابط اقتصادی تهران - آنکارا است]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811297 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811297-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: دولت ایران مصمم به توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با ترکیه در ابعاد دو جانبه و منطقه ای است.
]]>
Tue, 17 Sep 2019 18:32:25 +0000
<![CDATA[ایران هیچ محدودیتی در توسعه همکاری‌ با ترکیه ندارد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811208 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811208-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اولویت کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه، تسریع در عملیاتی کردن توافقات دو کشور است و ایران هیچ محدودیتی در توسعه همکاری‌ با ترکیه ندارد.
]]>
Tue, 17 Sep 2019 13:18:03 +0000
<![CDATA[مرکز مطالعات اقتصادی ایران و قزاقستان افتتاح شد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811188 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/811188-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز مطالعات اقتصادی ایران و قزاقستان (ابوریحان بیرونی) افتتاح شد.
]]>
Tue, 17 Sep 2019 12:46:03 +0000
<![CDATA[موافقت رهبری با برداشت ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای راه اندازی راه آهن چابهار ـ زاهدان ]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811125 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811125-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86
نخستین جلسه شورای توسعه سواحل مکران پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد.
]]>
Tue, 17 Sep 2019 10:30:08 +0000
<![CDATA[پاسخ دولت می‌تواند در سرنوشت پرونده سیف و عراقچی تاثیرگذار باشد]]> https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-811043 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/811043-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد پرونده عراقچی و سیف از دولت درخواست مستنداتی کرده‌ایم که می‌تواند در سرنوشت پرونده تاثیرگذار باشد.
]]>
Tue, 17 Sep 2019 08:22:20 +0000