در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

ایلنا: رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با تاکید بر لزوم ایجاد سامانه جامع سالمندی از اولین پیمایش ملی سالمندان کشور در…

پربازدیدترین