کد خبر: 978052 A

یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است دعاوی مربوط به طلاق توافقی می باشد که زوجین بدواً در خصوص طلاق بر سر مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت االمثل، حضانت فرزند توافق نموده و سپس با طی مراحل قانونی مربوط به طلاق توافقی درخواست خود را ثبت نموده و طی بازه ای که مشخص شده است نسبت به طلاق اقدام می نمایند.

طلاق توافقی چیست؟

با افزایش اختلافات خانوادگی و به تبع افزایش پرونده های حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی در دادگاه ها، معمولاً زوجین با مشکلات زیادی در خصوص روند دادرسی رسیدگی به اینگونه دعاوی درگیر می باشند.

پیچیده بودن روند دادرسی و از طرف دیگر طولانی بودن رسیدگی به پرونده های حقوقی باعث می شود تا زوجین در خصوص اینگونه دعاوی نتوانند به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.

یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است دعاوی مربوط به طلاق توافقی می باشد که زوجین بدواً در خصوص طلاق بر سر مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت االمثل، حضانت فرزند توافق نموده و سپس با طی مراحل قانونی مربوط به طلاق توافقی درخواست خود را ثبت نموده و طی بازه ای که مشخص شده است نسبت به طلاق اقدام می نمایند.

بر همین اساس مشاوران حقوقی و وکلای موسسه حقوقی اساتید مهر ایرانیان در جهت تسهیل در این امر مقدمات صفر تا صد پرونده های مربوط به طلاق توافقی را با حداقل هزینه و زمان ممکن انجام خواهند داد و مشاوره های حقوقی لازم را در این زمینه ارائه به زوجین ارائه می دهند.

 به طور کلی در جلسات مشاوره حقوقی گروه حقوقی وکلای عدالت، بدواً صورتجلسه ای تنظیم و به امضای طرفین رسیده و دلایل هرکی از طرفین برای درخواست طلاق توافقی بیان می گردد و سپس با اعطای وکالت به یکی از وکلای منتخب که در این زمینه تخصص کافی دارد، داده شده تا نسبت به ثبت دادخواست طلاق توافقی اقدام نماید.

 

مدارک لازم جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی

  1. عقد نامه یا رونوشت آن
  2. شناسنامه و کارت ملی زن و مرد.

نکته:

چنانچخ عقد نامه در دسترس نمی باشد هریک از زوجین می توانند به دفترخانه ای که عقد نکاح در آن واقع شده است مراحعه و رونوشت سند نکاحیه را اخذ نمایند.

شایان ذکر اسن در صورت اعطای وکالت به وکلای دادگستری دیگر نیازی به حضور طرفین در دادگاه نمی باشد.

 

طلاق توافقی چقدر زمان می برد؟

حسب تغییرات قوانین مربوط به طلاق توافقی از آذرماه سال ۱۳۹۷، چنانچه هریک از طرفین تمایل داشته باشند که شخصاً و بدون وکیل نسبت به ثبت دادخواست طلاق توافقی اقدام نمایند درابتدا باید هر دو یا یکی  از آنها به سامانه نوبت دهی طلاق(سامانه مداخله در طلاق یا همان سامانه تصمیم) مراجعه نموده و با وارد کردن مشخصات سجلی، یکی از مراکز غربالگری مشاوره را انتخاب نمایند.

مرکز غربالگری پس از ثبت اطلاعات طوجین و دلایل طلاق توافقی، آنها را به یکی از مراکز مشاوره که زیر نظر بهزیستی می باشد ارجاع می دهد.

جلسات مشاوره در بازه زمانی ۴۵ روزه و در ۱ یا ۵ جلسه خواهد بود.

تعداد جلسات به شرایط زوجین و مرکز مشاوره بستگی خواهد داشت.

پس از اخذ گواهی عدم انصراف از طلاق توافقی در صورت اصرار آنها به جدایی، دادخواست در دفاتر خدمات قصایی الکترونیک ثبت و به دادگاه خانواده ارسال خواهد شد.

پس از صدور رای دادگاه نیز زن و شوهر در فرصت سه ماهه می توانند به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نموده و نسبت به ثبت طلاق توافقی اقدام نمایند.

آنچه که حائز اهمیت می نماید این است که در طلاق توافقی اولا زن و شوهر بر انجام طلاق توافقی توافق داشته باشند و ثانیاً در مورد مهریه، حضانت فرزندان، مقدار نفقه و دیگر حقوق قانونی زن تصمیم گیری و تعیین تکلیف شده باشد.

نکته:مدت زمان طلاق توافقی توسک وکلای پایه یک دادگستری در مجموعه حقوقی وکلای عدالت کمتر یک ماه می باشد.

توجه داشته باشد هیچ یک از زن و شوهر نمی توانند بدون رای دادگاه و قبل از صدور گرواهی عدم امکان سازش به صورت مستقیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نموده و نسبت به ثبت طلاق توافق اقدام نمایند.

وکالت شوهر برای طلاق توافقی

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می دهد که زن او را طلاق دهند، همچنان که می توانند زن را وکیل نماید که مستقیماً و یا به  توکیل غیر در مدت معینی خود را طلاق دهد و هیچ اشکال حقوقی در آن متصور نیست (ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد، چنان که شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگری وکالت دهد که او را طلاق بدهد.

ممکن است مقید باشد بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از ۶ ماه در مدت ۱۰ روز زن مرا طلاق دهد.وکیل می تواند از حدود وکالت ای که به او داده شده تجاوز نمایند.

چنانکه هر گاه شوهر به طور مطلق وکالت به دیگری بدهد که زوجه او را طلاق گویند وکیل مزبور نمی توانند او را به طلاق خلع مطلقه نماید،زیرا طلاق خلع عبارتند از دادن طلاق در مقابل مالی است که زوجه به شوهر بذل می نماید، چنان که در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد. وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمی قرار داده شود که زوج نتوانند وکیل را عزل کنند.

این است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می‌گویند:

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر به نمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کنند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود.

زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را  مطلقه سازند.

وکالت در طلاق توافقی:

هر امری را می توان به وسیله دیگری انجام داد،مگر آن که قانون آن را به عهده خود شخص گذارده باشد.

بنابراین کلیه اموری که قانون تصریح ننموده که قائم به شخص است و یا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننماید، به وسیله ی غیر می‌توان آن را انجام داد.

طلاق از اموری نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونی شوهر (ولی ،وصی و قیم مجنون دائمی) نمی توانست آن را واقع سازد بنابراین شوهر می تواند به دیگری وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گویند.

همچنان که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهند تا خود را مطلقه سازد.

این است که ماده ی ۱۱۳۸ قانون مدنی می گویند:” ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.” در وکالت در طلاق توافقی فرق نمی نماید که زوج  غائب باشد یا حاضر.

بعضی از فقها امامیه وکالت در طلاق توافقی را برای شوهری که در محل زن حاضر باشد اجازه نداده و صحیح نمی دانند.

شیخ بر آن است که شوهر نمی‌توانند به زن  وکالت دهد که خود را طلاق گویند، اگر چه شوهر غائب باشد.

مستند نظر مزبور ظهور نصوص در اجازه وکالت در طلاق توافقی به غیر است و علت تعدد اعتباری طلاق دهنده و مطلقه کافی نمیباشد،مخصوصا در طلاق توافقی که ایقاع است و به وسیله ی اراده واحد محقق می گردد.

شرایط اجرای صیغه طلاق توافقی در دادگاه

اجرای صیغه طلاق پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه در صورتی است که شوهر انجام وکالت را متوقف بر اثبات تحقق شرط در دادگاه نموده باشد و الا چنانچه شوهر در وکالت قید ننموده باشد که اجرای طلاق متوقف بر اثبات تحقق شرط در دادگاه است، بلکه تشخیص تحقق شرط را به عهده وکیل گذارده باشد، زن بدون مراجعه به دادگاه وکالتا خود را طلاق می دهند.

مثال:         

مثلاً هرگاه شوهر زن را  وکیل می نماید که هر زمان تشخیص دهد که نمی توانند با او زندگانی کند و یا آنکه نفقه او یک ماه نرسد، می تواند خود را مطلقه نماید و احتیاج به اثبات تحقق شرط در دادگاه نخواهد بود، زیرا  وکالت مزبور مانند آن است که شوهر به زن وکالت داده باشد که پس از ۶ ماه خود را طلاق دهند یا  وکالت داده باشد که هرگاه پول لازم داشتی خانه مرا به فروش.

طلاق توافقی و امکان پاک کردن طلاق از شناسنامه

پس از ثبت طلاق، در صورت عدم نزدیکی با ارائه حکم دادگاه و طلاقنامه به اداره ثبت احوال مراجعه نموده و درهواست تعویض شناسنامه نمایند.

بدیهی است در صورت نزدیکی زوجین فقط با ثبت ازدواج بعدی شناسنامه تعویض خواهد شد.

خدمات مشاوره حقوقی وکلای عدالت برای طلاق توافقی

شما می توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی در زمینه طلاق توافقی با کادر مجرب و حرفه ای وکلای عدالت در ارتباط باشید و از متخصصان در این حوزه اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

ما در موسسه وکلای عدالت به صورت شبانه روزی و 24 ساعته آماده پاسخ گویی به شما عزیزان می باشیم.

مشاوره حقوقی طلاق توافقی در وکلای عدالت:

  • مشاوره حقوقی تلفنی 
  • مشاوره حقوقی رایگان
  • مشاوره حقوقی آنلاین
  • مشاوره حقوقی حضوری
  • مشاوره حقوقی در واتساپ و تلگرام

جهت دریافت مشاوره حقوقی از موسسه وکلای عدالت با شماره 09126887520 تماس حاصل فرمایید

یا از طریق وبسایت vokalaedalat.com اقدام به دریافت وقت مشاوره حقوقی نمایید.

دریافت مشاوره حقوقی طلاق توافقی

انتهای پیام/
پول حقوق زن و مرد قانون کارت ملی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر