کد خبر: 1097135 A

راساس اعلام مرکز آمار فاصله تورمی دهک‌ها در خرداد ماه ۱۴۰۰ به ٦,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش ایلنا، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در خرداد ماه ١٤٠٠ توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٦,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٤ درصد) ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم کل کشور در خرداد ماه ١٤٠٠ برابر ٤٣,٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٢.٣ درصد برای دهک‌ پنجم و ششم تا ٤٩.١ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٤٨.٧ درصد برای دهک دهم تا ٥٤.٢ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٠ درصد برای دهک اول تا ٤٩.٢ درصد برای دهک دهم است.­

فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٦,٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٤ درصد) ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٢ واحد درصد افزایش  و گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل  ٠.١واحد درصد کاهش را نشان می­دهد.

انتهای پیام/
تورم شاخص مرکز آمار ایران دهک مرکز آمار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر