کد خبر: 678389 A

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی خبر داد:

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: طرح حذف دفترچه درمانی در مطب پزشکان و سایر مراکز طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی در خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، حمید داستانی گفت: در قالب این طرح بیمه شده با ارائه کارت ملی به پزشک مراجعه و بدون نیاز به دفترچه، خدمات مربوطه در داروخانه، بخش های پاراکلینیکی، آزمایشگاه و رادیولوژی را نیز دریافت می‌کند.

داستانی افزود: پیش از این طرح حذف دفترچه در مراکز درمانی و بیمارستان‌های متعلق به تامین‌اجتماعی خراسان رضوی اجرا شده بود.

وی گفت: طرح حذف دفترچه ابتدا در مطب پزشکان و سایر مراکز درمانی و تشخیصی متقاضی انجام می‌شود و به تدریج تا آخر امسال در چهار هزار مرکز طرف قرارداد بیمه تامین‌اجتماعی در خراسان رضوی عملیاتی خواهد شد.

به گفته داستانی  هم اکنون  آموزش پزشکان، داروخانه داران و سایر مراکز تشخیصی و درمانی تحت پوشش تامین اجتماعی خراسان رضوی برای اجرای طرح حذف دفترچه در حال اجرا است.

داستانی ادامه داد: این طرح در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی در سطح 9 استان کشور اجرا می‌شود و رونمایی رسمی از این طرح بطور همزمان در روز 22 مهر انجام خواهد شد.

خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان خراسان رضوی در قالب سه بیمارستان و 16 درمانگاه و پلی کلینیک و 4 هزار موسسه طرف قرارداد مانند مطب پزشکان و داروخانه ها ارائه می‌شود.

 

مراکز درمانی داروخانه حذف دفترچه تامین اجتماعی مطب پزشک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر