کد خبر: 643880 A

با انجام رای گیری؛

با انجام انتخابت، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، رای گیری پنجمین دوره انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی ظهر امروز به پایان رسید.

با توجه آراء کسب شده امین آقایی به عنوان نفر منتخب این انتخابات و همانند دوره گذشته ریاست نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی را عهده دار خواهد بود.

نتایج انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی به شرح زیر است:

۱-آقایی ۳۷۷ رای

۲-وحدت ۲۹۶ رای

۳- هناره ۲۷۰ رای

۴- احمدی ۲۱۳ رای

۵- انور امینی خواه ۱۹۷ رای

۶- دانشیار ۱۹۰رای

۷- جلیلی ۱۷۴ رای

علی البدل

۸-حسینی آذر ۱۶۸ رای

۹- انویه ۱۵۹ رای

انتخابات سازمان نظام مهندسی علی آقایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر