کد خبر: 685491 A

پرونده رسیدگی به تخلفات و سوءمدیریت‌های گذشته صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران با اتمام بررسی‌های حقوقی در مراجع قضایی به جریان افتاد.

به گزارش ایلنا، طی ماه‌های اخیر گزارش سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات و سوء‌مدیریت‌های گذشته صندوق ذخیره مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت و با تعیین مصادیق مجرمانه، پرونده در هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری تهران به جریان افتاد.

در این رابطه برگزاری جلسات منظم "کمیته ویژه پیگیری گزارش سازمان بازرسی کل کشور" دردستور کار مدیران صندوق ذخیره قرار دارد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور پیش از این در نشستی با حضور هیات امنای موسسه صندوق ذخیره مورد بررسی قرار گرفته و هیات مدیره از سوی هیات امنا مکلف شده بود در راستای صیانت از دارایی های اعضا موارد قابل پیگرد را به طور جدی در مراجع نظارتی و قضایی پیگیری کند.

 بر اساس این گزارش تیم مدیریتی صندوق  ذخیره پیگیری پرونده های حقوقی و قضایی تشکیل شده را تا حصول نتایج کامل و احقاق حقوق اعضا در دستور کار قرار خواهد داشت.

سازمان بازرسی کل کشور مراجع قضایی صندوق ذخیره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر