کد خبر: 671210 A

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اقدام به برقراری سرویس ویژه ای تحت عنوان «اتوبوس مدرسه » در 22 منطقه شهرداری تهران کرد که اولیاء دانش‌آموزان می توانند با برنامه ریزی و مدیریت سفر برای فرزندان دانش آموز خویش، از این سرویس ها در ایستگاه های تعیین شده در زمان های صبح و بعد از ظهر در مسیر رفت و برگشت، استفاده کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران،  خطوط 22 گانه و مسیر ها به شرح ذیل است:

 

خطوط سرویس مدرسه - پائیز 97

مبدا

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

شهرک قائم

پایانه تجریش

ابتدا بلوار گلهاشمال به جنوب-میدان دوم شهرک قائم-بلوار نیروی هوایی-م اول شهرک قائم-: بلوار قائم-اوشان-داراباد-لواسانی-عمار- باهنر-شهرداری- پایانه تجریش

پایانه تجریش-شهرداری-باهنر-لواسانی-داراباد- اوشان -بلوار قا ئم-میدان اول شهرک قائم-بلوار نیروی هوایی-م دوم شهرک قائم-انتهای بلوار گلها

کوی نصر

میدان ولیعصر

کوی نصر- جلال ال احمد- کارگر -فاطمی- فلسطین- م ولیعصر (عج )

بلوار کشاورز- ایتالیا - حجاب- فاطمی-کارگر- جلال-کوی نصر

پایانه شهید دستواره

پایانه تجریش

پایانه تجریش -مترو تجریش- شریعتی- کلاهدوز- اختیاریه جنوبی- م اختیاریه- خ عابدینی- پاسداران- صدر- بلوارشهید دستواره- پایانه شهید دستواره

پایانه شهید دستواره- بلوار دستواره- خ پاسداران- - میدان اختیاریه -خ عابدی-پاسداران شمال به جنوب - کلاهدوز(دولت)- شریعتی- میدان قدس-پایانه تجریش

میدان رسالت

پایانه زین الدین

پایانه بهار ازادی-خ بهار ازادی-خ احسان-خ بهشت-خ زهدی -میدان والفجر-خ زهدی-خ ناهیدی-خ فرجام -باقری شمال -باقری جنوب -فرجام-خ ایت-خ مینو-خ هنگام

میدان رسالت-خ هنگام-خ فرجام-باقری جنوب- باقری شمال-فرجام-ناهیدی -خ زهدی-میدان ابوذر-گلستان5-خ انقلاب اسلامی شمالی-پایانه بهار ازادی

مترو صادقیه

باغ فیض

پایانه مترو صادقیه - میدان شهید رحمانی - بزرگراه جناح شمال -بلوار کاشانی شرق - بلوار اباذر شمال- حکیم غرب - سهیلی قهرودی شمال - باهنر غرب - خ امیر ابراهیم شمال و ابتدای خلیل‌آبادی

بلوار خلیل‌آبادی - خ امیر ابراهیم - خ باهنر شرق - خ قانع شمال -خ زارع شرق- بزرگراه اشرفی اصفهانی جنوب - خ پیامبر غرب - خ ابوذر جنوب - خ شالی شرق - بزرگراه اشرفی اصفهانی جنوب - فلکه دوم صادقیه - بزرگراه محمد علی جناح جنوب ، خ سازمان آب و پایانه مترو صادقیه

شهرک والفجر

پایانه معین

پایانه استاد معین - خ کارگر جنوبی- م انقلاب - خ کارگر شمالی- بیمارستان شهید دکترشریعتی

بیمارستان شهید دکترشریعتی -خ کاگر شمالی- م انقلاب- خ کاگر جنوبی -م بهداری - پایانه استاد معین

خیابان معلم

میدان بهارستان

معلم-گوهری-  خ.قدوسی- سبلان شمالی-خ. مدنی- خ.خواجه نصیر- خ شهید نامجو- خ انقلاب - دوربرگردان پل روشندلان - خ انقلاب- خ بهارستان -  م.بهارستان

مصطفی خمینی-سیدرضی-مردم-مجاهدین-بهارستان- خ انقلاب - خ گرامی خ.مازندران-امام حسین-مدنی-سبلان-قدوسی-امجدی منش-معلم

میدان قیام

میدان رسالت

م رسالت-ش مدنی-جانبازان-مسیل باختر-چ نظام آباد-مدنی-خواجه نصیر-م سپاه-خ سپاه-م بهارستان-خ شهید مصطفی خمینی-خ امین السلطان-خ صاحب جمع-انبار گندم-خ ری-جنب پارک کوثر

پارک کوثر-م قیام-خ مولوی-خ مصطفی خمینی-سید رضی-خ مردم-مجاهدین اسلام-خ بهارستان-م ابن سینا-انقلاب-ش مدنی-جانبازان شرقی-م هلال احمر-خ جانبازان-خ مدنی- م رسالت

پایانه فیاض بخش

بلوار استاد معین

استاد معین-طوس-هاشمی-کارون-امام خمینی-فیاض بخش

فیاض بخش-امام خمینی-م حر-م پاستور-آزیده-آذربایجان-جمهوری-دامپزشکی-استاد معین

میدان ولیعصر

پایانه شمشیری

پایانه شمشیری-سی متری جی-کمیل-رودکی-نواب-کارگر-کشاورز-ولیعصر

ولیعصر-کشاورز-ابوقریب-خ آزادی-جیحون-مرتضوی-سی متری جی-سعیدی -شمشیری

شهرک والفجر

پایانه معین

پایانه استاد معین - خ کارگر جنوبی- م انقلاب - خ کارگر شمالی- بیمارستان شهید دکترشریعتی

بیمارستان شهید دکترشریعتی -خ کاگر شمالی- م انقلاب- خ کاگر جنوبی -م بهداری - پایانه استاد معین

پایانه ائمه اطهار

میدان بهارستان

پایانه ائمه اطهار -خیابان ائمه اطهار -خیابان افراسیابی-میدان 13 آبان-خیابان پرستار-خیابان ایمه اطهار-خیابان افراسیابی-صاحب الزمان-نبرد-نبی اکرم-دهم فروردین-اندرزگو-میدان بروجردی-خیابان درودیان-عزیزی-شکوفه-17 شهریور-میدان شهدا-خ افروز-شهبازی-مجدداً 17 شهریور-خیابان مجاهدین اسلام-میدان بهارستان

خیابان ملت- میدان بهارستان-خ مردم- مجاهدین-میدان شهداء-خیابان پیروزی- خیابان شکوفه-بلوار نیکنام-نور صالحی-باغچه بیدی-میدان بروجردی-اندرزگو-دهم فروردین-نبی اکرم-نبرد-صاحب الزمان-افراسیابی-میدان 13 آبان-خیابان پرستار- خیابان ائمه اطهار- پایانه ائمه اطهار

میدان ولیعصر

پایانه شهید براری

شهید کلاهدوز-پیروزی-خ افروز-17شهریور-م شهدا-مجاهدین اسلام-م بهارستان-خ جمهوری-خ دانشگاه-خ قدس-بلوار کشاورز-م ولیعصر

م ولیعصر-خ کریمخان-خ حافظ-خ طالقانی-وصال-خ ابوریحان-خ جمهوری-م بهارستان-خ مصطفی خمینی-خ رضی-خ مردم-مجاهدین اسلام-پیروزی-شهید کلاهدوز

پایانه ائمه اطهار

میدان بهارستان

پایانه ائمه اطهار -خیابان ائمه اطهار -خیابان افراسیابی-میدان 13 آبان-خیابان پرستار-خیابان ایمه اطهار-خیابان افراسیابی-صاحب الزمان-نبرد-نبی اکرم-دهم فروردین-اندرزگو-میدان بروجردی-خیابان درودیان-عزیزی-شکوفه-17 شهریور-میدان شهدا-خ افروز-شهبازی-مجدداً 17 شهریور-خیابان مجاهدین اسلام-میدان بهارستان

خیابان ملت- میدان بهارستان-خ مردم- مجاهدین-میدان شهداء-خیابان پیروزی- خیابان شکوفه-بلوار نیکنام-نور صالحی-باغچه بیدی-میدان بروجردی-اندرزگو-دهم فروردین-نبی اکرم-نبرد-صاحب الزمان-افراسیابی-میدان 13 آبان-خیابان پرستار- خیابان ائمه اطهار- پایانه ائمه اطهار

پایانه خاوران

شهرک مشیریه

خ. بوعلی غربی- خ.‌سازمان‌آب - خ.‌زرین‌خواه - خ.‌صالحی -بزرگراه امام رضا-دوربرگردان- م. آقانور-  بزرگراه امام رضا(ع)-خ.‌خاوران - پ.خاوران‌

پ.خاوران - خ. خاوران - بزرگراه امام رضا (ع)-م.‌آقانور- خ.‌صالحی - خ.‌زرین‌خواه - خ.‌سازمان‌آب- خ. بوعلی غربی - مشیریه

شهرک وصال

پایانه مترو علی آباد

شهرک وصال - خ.وصال-م.وصال-خ. شریعتی-خ. عباسی- خ.یاخچی آباد -خ. حمزه -خ. گودرزی -خ . طباطبایی- م. بهشت- خ. ابریشم - بلوار دستواره( مترو علی آباد)

مترو علی آباد - بلوار دستواره  - بزرگراه آزادگان-خ.رجائی-خ . طباطبایی -خ. گودرزی -خ .حمزه -خ. یاخچی آباد -خ .عباسی -خ. شریعتی -بهمنیار- م.وصال-خ.وصال-شهرک وصال

پایانه فیاض بخش

میدان بهاران

بهاران  - فرد محمدی - خ سجاد جنوبی - خ.ابوذر - خ.قلعه مرغی - خ.امامی محرمی - خ.ثمرین - خ.ایروانی - خ.شیخ محمدی - خ.انبار نفت - خ.زربافیان - خ.کارگر- خ.قزوین - خ.شیخ بهایی - خ.وحدت اسلامی - خ.15خرداد - خ.خیام -خ  فیاض بخش -پایانه فیاض بخش

خ.فیاض‌‌بخش -خ. وحدت‌اسلامی -خ. 15 خرداد -خ. خیام  - خ.مولوی - م.‌رازی -خ.آیت ا...ایروانی-خ.شیخ محمدی-پل حق شناس-خ.شیخ محمدی-خ.قزوین - خ.قلعه مرغی - خ.ابوذر - خ.شاندیز - خ.سجادجنوبی - م.بهاران - خ.فردمحمدی - بهاران

پایانه بوتان

پایانه مترو نعمت آباد

مفتح- زاهدی- سیدالشهدا- حیدری- بهرامی- سپیده-معلم-سعیدی- پ  بوتان

پ بوتان- سعیدی- معلم - بازرگان - بهرامی- حیدری- سیدالشهدا- زاهدی- مفتح

شکوفه

پایانه مترو علی آباد

شکوفه - بخشنده - نوبهار - طالقانی- پارک - 24 متری- مسجد - انتهای ماهان - پارک بهمن - شهرداری- درختی - آموزش و پرورش - دخانیات - بازاردوم - برق - بانک - علی آباد - دستواره - مترو علی آباد

مترو علی باد - مسجد - 24 متری - ملک آباد - کمربندی- مسجد اعظم - نان ماشینی- باربری - علی اباد - بانک - برق - بازاردوم - میدان پارس - شیرمحمدی - 20متری - حمام - رهائی - پارک بهمن - انتهای ماهان - مسجد - 24 متری - پارک - طالقانی - نوبهار- بخشنده - شکوفه

پایانه مترو شهرری

شهرک مفتح

شهرک مفتح- ثابت نیا-خیابان دیناروند-مصطفی خمینی-تقاطع میثم و سلمان-اتوبان آوینی-معلم-خیابان فدائیان-جاده قم-مترو شهرری

مترو شهرری-جاده قم-میدان شاملو-شهید غیبی- میدان نماز- خ دیلمان -میدان شهرری-24 متری رازی-معلم-آوینی-سلمان فارسی- خیابان مصطفی-رضوان-ثابت نیا-شهرک مفتح

شهرک دریا

پایانه آزادی

شهرک دریا - بلوار خزر- یاس- مطهری-بهشتی-رجائی-نیلوفر-تهرانسر-گلها-سه راه ارج-مخصوص-ستاری-اتوبان-جناح-پ آزادی

پ آزادی- مخصوص- سه راه ارج-گلها-لاله-تهرانسر-نیلوفر-رجائی-بهشتی-صدوقی-یاس-خزر-شهرک دریا

پایانه آزادی

پایانه شهرک شهید باقری

پایانه شهید باقری - بلوار مظفر-خ. گلستان-همت غرب -دور برگردان ساحل -م ساحل- اقاقیا-بلوارامیرکبیر-کاج-بنفشه-میدان اتریش گلها-بلوار امیر کبیر-آزادگان جنوب-دوربرگردان پل رسالت-بلوار صدرا-بلوار دهکده - سه راه دهکده- بلوار غربی استادیوم -چوگان-ولیعصر-شیشه مینا-اتوبان تهران - کرج-شیخ فضل ا.. نوری-بزرگراه جناه-میدان آزادی-پایانه آزادی

پ آزادی-جاده مخصوص-شیشه مینا-خ ولیعصر-چوگان-بلوار غربی استادیوم-سه را دهکده-بلوار دهکده-م المپیک- صدرا- آزادگان-دوربرگردان همت- بلوار امیر کبیر-گلها-م. اتریش-بنفشه-کاج-امیر کبیر-اقاقیا-بلوار ساحل-میدان ساحل-بزرگراه خرازی(همت غرب)ورودی شهرک شهید باقری-بلوار سمیعی-خ. گلستان-بلوار مظفر-پایانه شهید باقری

 

 

اتوبوس رفت و برگشت شهرداری تهران مدرسه برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر