خبرگزاری کار ایران

امیر عباس اکبری
  • عضو جبهه متحد مستقلین انقلابی ایران اسلامی (شبکه سامان) مطرح کرد:

    امیرعباس اکبری، با کد 1752 متولد 1345 طلبه حوزه آیت‌الله مجتهدی، تحصیلات تا سطح چهار حوزه و سطح 4 تخصصی کلان که معادل…