کارآفرین برتر

  • از دکتر افشین پاک نهال _مدیر عامل شرکت کارا الکترونیک مبنا _در مراسم اختتامیه برگزیدگان مسئولیت پذیری اجتماعی بنگاه های اقتصادی شهر تهران قدردانی شده و تندیس و لوح تقدیر به ایشان اهدا شد.

  • کارآفرین برتر بخش صنعت استان قم:

    نماینده کارآفرینان برتر بخش صنعت استان قم، با بیان اینکه توسعه صنعتی مانع توسعه فرهنگی نیست، گفت: متأسفانه این دید در برخی افراد در استان قم وجود دارد که اگر این استان صنعتی شود، بحث‌های فرهنگی قم که به تبع مراکز دینی تقویت شده است، به حاشیه رفته یا از بین خواهد رفت در حالی که این نگاه، دیدگاه درستی نیست.