ماکسیم ویشه لاگراو

  • ناکامی ستاره شطرنج جهان در بازی‌های سریع تورنمنت بزرگ

    شطرنج باز فرانسوی عنوان قهرمانی بازی‌های سریع تورنمنت بزرگ شطرنج جهان مرحله سنت لوئیس را از آن خود کرد.