صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج

  • معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان سمنان؛

    معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان سمنان از تشکیل صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج در بیمه سلامت ایران به منظور جبران بخشی از هزینه های درمان این بیماران و کاهش پرداخت از جیب از ابتدای مهرماه سال جاری خبر داد.

  • مدیرکل بیمه سلامت البرز:

    مدیرکل بیمه سلامت البرز گفت: برای دریافت خدمات صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، تنها افرادی می توانند از این امکان برخوردار شوند که تحت پوشش بیمه درمانی بوده و ضمن ثبت نام در سامانه شهروندی از پزشک معالج خود، نسخه الکترونیکی دریافت کرده باشند.